Lægen: Hvordan bliver jeg som mand udredt?

Marte Saupstad
Læsetid: 7 min.

Danske mænds sædkvalitet har de seneste år trukket overskrifter, for den er historisk lav. Men hvad vil det egentlig sige? Og hvordan finder du ud af, om du har dårlig sædkvalitet?

Læge Marte Saupstad gør os her klogere på, hvad det betyder for dig som mand, hvis du har fundet ud af, at du har nedsat sædkvalitet – eller sågar ikke har nogen levende sædceller i din sædprøve.

Manglende evne til at opnå graviditet ved samleje i løbet af et år kaldes infertilitet eller subfertilitet. Infertilitet kan skyldes en lang række årsager. Groft set kan man sige at ⅓ af tilfældene skyldes en kvindelig faktor, i ⅓ af tilfældene vil der være både en kvindelig og en mandlig faktor og den sidste ⅓ skyldes en mandlig faktor. Og det er den sidste, vi dykker ned i nu.

Når I som par, igennem et år, har forsøgt at opnå graviditet uden succes er det tid til at tage en tur til lægen. For dig som mand vil dette besøg indebære en optagelse af din sygehistorie, en undersøgelse af din krop og kønsdele samt aflevering af en sædprøve.

Ved optagelse af sygehistorie vil du typisk blive spurgt ind til tidligere og aktuelle sygdomme, livsstil og eventuel familiehistorik med nedsat fertilitet. Lægen vil her kunne afdække, hvis du har eller har haft sygdom eller skader der evt. kan forklare infertilitet - fx tidligere fåresyge eller kemoterapi. Ydre faktorer, såsom tobak, medicin og præstationsfremmende midler (fx anabole steroider) bør også afdækkes.

Enkelte sygdomme kan medføre nedsat fertilitet, og det er vigtig at få afdækket disse eller få henvist dig til yderligere undersøgelser, såfremt der skulle være mistanke om disse.

Hvad sker der med min sædprøve, når jeg har afleveret den?

Som en del af udredningen som mand, skal du aflevere en sædprøve. Det gør du typisk på Center for vækst og reproduktion eller lignende i din region, men det guider din læge dig til.

Det er vigtigt, at du sørger for, at testen er max en time gammel, når du afleverer den til analyse - fra du laver den, hvis du laver den hjemme, så opbevar den i dit jakkefor eller lomme, så den holder kropstemperatur. Du kan typisk også lave den på analysestedet.

Den afleverede sædprøve analyseres typisk af en læge eller en bioanalytiker. Det første de kigger på er, hvor stor prøven er, simpelthen prøvens volumen. Derefter kigger de på prøven i et mikroskop for at vurdere koncentrationen af sædceller i prøven, antallet sædceller som bevæger sig (motilitet), og antallet sædceller som bevæger sig på en nogenlunde lige linje (progressivt motile celler). Der bliver også kigget på, om sædcellerne har den rigtige form og størrelse, og om der har sneget sig andre celletyper med i prøven.

Vidste du at...?
I over 25 år har danske forskerefulgt 6.000 danske mænds sædkvalitet. Kun lidt over 20 % havde en optimal sædkvalitet. Dette er et markant lavere niveau end sædkvaliteten hos danske mænd undersøgt i 1940’erne.

Men hvem definerer, hvordan sådan en prøve skal tage sig ud?

World Health Organization (WHO) har udarbejdet retningslinjer, som fortæller, hvordan man undersøger en sædprøve, og hvordan den bør se ud.

En sædprøve bør være ca. 1,5-7,6 ml. Det lyder måske ikke af meget, men i sådan en prøve kan der være rigtig mange sædceller. En normal sædcelle-koncentration vil ligge på 15-250 millioner (!) sædceller per ml og blandt disse celler vil mellem 40-80% være bevægelige. Blandt de bevægelige celler vil der så typisk kun være en mindre procentdel sædceller, som bevæger sig produktivt og på en lige linje. Det er disse sædceller, der er de spændende, for det er dem, som vil være i stand til at bevæge sig op igennem kvindens kønsorganer, og som har potentiale til at befrugte et æg.

Hvis resultatet fra sædprøven ikke matcher WHO's kriterier, enten fordi der ikke er tilstrækkelig mange celler, fordi der ikke er tilstrækkelig mange celler, som bevæger sig progressivt, eller fordi der er et højt antal unormale sædceller (to haler, to hoveder, store hoveder, you name it, det findes) eller for mange uønskede celler (hvide blodlegemer i et højt antal kan ses som et tegn på infektion), så er der tale om nedsat sædkvalitet.

De lette grader af nedsat sædkvalitet vil typisk ikke kræve flere undersøgelser, mens svært nedsat sædkvalitet kræver en mere grundig undersøgelse af dig og af din sæd.

Men ud over den basale sæd analyse findes der også flere undersøgelser, man kan lave, herunder analyse for at detektere skade på det arvestof, som findes inde i sædcellen og analyse af sædcellernes epigenetik (opskriften på hvordan arvestoffet aflæses). Disse analyser gennemføres ikke rutinemæssigt.

Dårlig sæd - hvilken behandlingsform vil I anbefale mig?

Har du fået besked om dårlig sædkvalitet? Frygt ej! Heldigvis er vi i dag rigtig gode til at hjælpe par, hvor mandlig infertilitet er en udfordring.

Så hvad stiller vi op med dig? Ved let nedsat sædkvalitet, kan man hjælpe sædcellerne på vej ved at separere de bevægelige sædceller fra de mindre bevægelige og derefter placere den bevægelige andel, ved hjælp af en lille plastslange oppe i kvindems livmoder = inseminering eller forkortet, IUI.
Med denne metode vil koncentrationen af produktivt bevægelige sædceller i kvindens æggeleder typisk blive meget højere end ved almindeligt samleje. Insemination kan for nogle par give projekt baby det lille skub, der mangler for at opnå en graviditet.

Typisk vil kvinden også skulle tage medicin for at time inseminationen med en ægløsning, men insemination kan også gennemføres i en naturlig cyklus, uden medicin, hvis lægen vurderer, at det vil kunne lykkes.

Hvis sædkvaliteten er for ringe til IUI, så vil man typisk anbefale IVF. Her kommes en portion oprenset sæd ned i en petriskål til et enkelt æg, og så forventes det, at én af sædcellerne selv finder ind i ægget og befrugter det.

MEN. Har du fået besked om svært nedsat sædkvalitet, vil den foretrukne behandlingsform være ICSI. ICSI står for intracytoplasmatisk sædinjektion. Det lyder meget teknisk, men betyder i bund og grund, at man vælger en flot sædcelle fra din sædprøve for derefter at sprøjte den ind i en ægcelle hentet fra kvinden. Med andre ord ruller man “den røde løber” helt ud og hjælper den ene sædcelle ind i ægget og gennemfører dermed befrugtningen i en petriskål.

Hvis befrugtningen er vellykket, vil det befrugtede æg udvikle og dele sig i to til seks dage inden, det er klart til at sættes tilbage i kvindens livmoder.

Der er ingen levende sædceller fundet i min sædprøve, hvad så?

Det kan ske ved enkelte sygdomme, herunder cystisk fibrose, eller efter en mandlig sterilisation.. Til sidst vil vi derfor også nævne TESA.

TESA er en metode, hvorpå man kan hjælpe jer mænd, som har azoospermi, altså som mangler sædceller i sædprøven. Ved denne procedure vil en læge med en lille kanyle tage en vævsprøve fra dine testikler, som derefter oprenses for at finde sædceller. Denne metode kan giver mænd, som ikke kan levere en sædprøve med sædceller, muligheden for at blive biologisk far.

Konklusion

Så lad os tage den en gang for alle. Står du med svar på en sædprøve, og der står nedsat sædkvalitet eller svært nedsat sædkvalitet, eller sågar ingen levende sædceller fundet - så er der altså håb. Og du er ikke alene! Det er hyppigt forekommende, og heldigvis har vi i dag flere gode behandlingsformer for jer, som oplever infertilitet på grund af nedsat sædkvalitet - insemination og ICSI er de mest hyppige, og de bringer mange børn til verdenen.

Læger Formidler garanterer kun rigtigheden, evidensen og det faglige belæg i artikler de selv har skrevet.