I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger i wawawomb; herunder ift. drift og vedligehold af wawawomb app, website og relaterede services, ydelser og systemer. Du bedes læse teksten grundigt igennem.

1. Indledning

Formålet med dette skriv, er at informere dig om, hvordan wawawomb behandler dine personoplysninger i forbindelse med din anvendelse af app’en ”wawawomb” og dine rettigheder i den forbindelse.

App’en indeholder almindelige og følsomme oplysninger om dig. Nogle af de mest følsomme oplysninger om dit privatliv er dem, der vedrører din sundhedstilstand, og det respekterer vi, hvilket du kan læse mere om i det følgende.


2. Den dataansvarlige

wawawomb er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i app’en. Henvendelse til wawawomb kan ske via de kontaktoplysninger, som fremgår af punkt 10 nedenfor.


3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål?

Oplysninger

Som led i oprettelsen som bruger i app’en indsamles og behandles følgende personoplysninger om dig: navn og email. Yderligere de oplysninger du selv vælger at registrere, herunder f.eks., oplysninger om lægemiddel og ordinationer hvis du vælger at oprette en medicin reminder.

Formål

Formålet med behandlingen er at kunne stille app’en og de muligheder, den giver for overblik og support til fertilitetsbehandling m.v., til rådighed for dig, herunder

· En personlig assistent som hjælper med at holde styr på dine aftaler og din behandlingsproces

· Relevant indhold til dig der hvor du er i din behandlingsproces

· Give dig en oversigt over din medicin i behandlingsprocessen

· Information omkring dit behandlingsforløb og de forskellige faser du skal igennem

Du kan oprette en medicin reminder, så app’en sender dig en notifikation, når det er tid til at tage medicin. Medicin reminderen anvender oplysninger du indtaster fra dine, når du tilføjer medicinen. Du indtaster selv alle oplysninger.

wawawomb kan ikke holdes til ansvar for din medicinering, hvis notifikationer fra medicin reminderen ikke når frem til din mobil, eller hvis du har indtastet forkerte oplysninger om fx tidspunkter og dosis.

4. Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger i app’en er samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a.

Der henvises til informationerne herom i samtykkeerklæringen, som du skal tiltræde for at kunne benytte app’en.

Du kan i punkt 7 nedenfor og i samtykkeerklæringen læse, hvordan dette samtykke kan tilbagekaldes.

5. Hvorfra får vi dine oplysninger?

Når du er logget på og registreret som bruger i app’en vil du blive bedt om at udfylde oplysninger om dig selv og din behandlingsproces.

App’en henter ikke data om dig fra eksterne kilder. Alt den data der vil være i app’en er data du selv har indtastet.

6. Hvem videregiver eller overlader vi dine oplysninger til?

Vi anvender eksterne leverandører til at hoste server og de deri indeholdte oplysninger. Som led i leverandørernes behandling af oplysninger på vores vegne har vi indgået databehandleraftaler med samtlige leverandører, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger leverandørerne at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

Dine indtastninger og registreringer i medicin reminderen og behandlingsoverblikket er kun tilgængelige for dig og er beskyttet bag login.

Den klinik du har indtastet som klinik hvor du bliver behandlet har ikke adgang til dine data, men du kan selv vælge via app’en at sende informationer til den klinik hvor du er tilknyttet.

7. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registrering tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til den i punkt 10 angivne e-mailadresse. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive berigtiget.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet os til brug for behandling af dine personoplysninger.

Tilbagekaldelse af dit samtykke kan ske ved, at du sletter din profil ved at gå til app’ens indstillinger og klikke på slet profil. Det vil samtidig betyde, at du ikke længere kan benytte app’en. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen inden tilbagekaldelsen.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over wawawombs behandling af dine personoplysninger.

8. Sletning af dine data

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har samtykket til at gøre brug af app’en. Vi sletter dine personoplysninger, så snart du sletter din profil i app’en, medmindre vi ved lov er forpligtet til at opbevare i længere tid, eller hvis det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

9. Sikkerhed

De personfølsomme oplysninger, du registrerer i app’en, er beskyttet bag login. Derfor er der en høj sikkerhed forbundet med brugen af app’en.

Vi har herudover gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger, der behandles i app’en, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Kontakt

wawawomb er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles om dig og behandles i app’en.

Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne behandling eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i punkt 7, kan du kontakte:

wawawomb

Jerichausgade 51

1777 København V

kontakt@wawawomb.dk

Tlf. 31 12 70 80

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Social

  • Facebook
  • Instagram

Data- og privatlivspolitik