Loven: Hvad er mine muligheder med social freezing?

Måske har du lav ægreserve? Måske vil du gerne give dig selv muligheden for at vente et par år mere på den rette partner – men stadig bevare dit yngre jeg's fertilitet? Måske er social freezing noget for dig!

Skrevet af:

wawa fertility

22. april - 2021


Vi griber om begrebet 'social freezing', et lidet flatterende begreb for dét at få taget æg ud, uden at der er en alvorlig sygdomsmæssig baggrund for det; det lægerne kalder “medicinsk indikation”. Hvad er dine muligheder lovgivningsmæssigt, og hvor længe må dine æg eventuelt ligge på frys?

Måske har du opdaget, at du har en lav ægreserve (AMH-værdi), men er ikke der endnu, hvor du er klar til børn. Det kan også være, du gerne lige vil give det et par år mere, for at se om du kan finde den rette partner at få børn med.

Måske er social freezing netop det rigtige for dig. Vi er ikke vilde med begrebet, for det får det til at lyde så legende let og noget man gør før fredagsbaren, når det i virkeligheden er en svær beslutning for de fleste. Men begrebet kort fortalt dækker over en proces hvor du får taget æg ud, men uden henblik på fertilitetsbehandling nu og her. Men i stedet en mulighed for at “gemme” yngre æg til senere brug. Yngre æg er typisk af bedre kvalitet, og din chance for graviditet vil derfor være større.

Men hvad må du lovgivningsmæssigt?

Social freezing er fuldt ud lovligt i Danmark - dog kun i det private behandlingstilbud. Det betyder, at du selv skal betale for at få taget æggene ud og opbevaret dem, modsat de der henvises til behandling med henblik på at få det første barn. De har mulighed for tre forsøg på det offentliges regning.

Hvis du får taget æg ud med henblik på senere brug, så fryses de ned ubefrugtede, og de må kun benyttes til dit eget senere behandlingsforløb - du må ikke donere til andre, desværre.

Hvor længe må dine æg så ligge på frys?

Et borgerforslag fra 2020 fik i 2021 forlænget perioden for, hvor længe man må have æg på frys. Hvis du er kvinde henvist til fertilitetsbehandling, så må dine æg nu ligge på frys indtil du fylder 46 år. Den grænse er sat ud fra, at man ikke længere på fertilitetsbehandle i Danmark efter 46 år, da læger her har vurderet, at det ikke længere er givtigt at behandle. Chancen for graviditet er for lav og risikoen for komplikationer for både barn og mor er for høj.

Indtil det 46. år - afhængigt af, hvornår du fik taget æg er det potentielt set stadig et noget større spænd for dig, end det første, som hed en fem-års-begrænsning.

Men er dine æg taget ud uden ‘medicinsk indikation’, som det står skrevet i loven, det vil sige uden en henvisning til fertilitetsbehandling, så må de desværre stadig kun ligge på frys i fem år regnet fra nedfrysningstidspunktet. Derefter skal tiloversblevne æg destrueres.

Det giver god mening at have i baghovedet, hvis du får taget æggene ud i en meget tidlig alder. Giver fem år dig nok tid “at løbe på”?

Hvad skal du skrive under på?

Alle der gennemgår ægudtagning, nedfrysning og opbevaring af æg skal skrive under på, at de forstår vilkårene og betingelserne, som nu er fremsat. Og det samme gælder dig ved social freezing. Når du skal have tøet et æg op med henblik på oplægning, så skal du ligeledes give skriftligt samtykke til, at de må tø ægget op på klinikken.

Du må ikke donere dine ubefrugtede æg til andre, men du må gerne donere dem til forskning. Her skal du give skriftligt samtykke.

Men er social freezing så en god idé for dig?

Det er et spørgsmål kun du selv, kan svare på. Vores læger har forfattet en artikel om selve behandlingsprocessen, så læs endelig den også.

Men det er værd at bemærke, at social freezing ikke er en garanti for et barn senere i livet. Det er en chance at tage, som kan give dig bedre odds for at få et barn, end hvis du ikke gennemgår social freezing. At få taget æg ud, mens du har dem, kan være et vigtigt skridt for dig, hvis for eksempel du har lav ægreserve, eller hvis du ved, din mor gik tidligt i overgangsalderen. Men det er et indgreb, du skal igennem, et indgreb som også kommer med risici og mulige komplikationer.

Vil du læse mere om Social Freezing?

Fertilitetsbehandling

Lægen: Hvordan forstår jeg 'ægreserve' og 'ægkvalitet'?

'Ægreserve' og 'ægkvalitet' er to begreber, som du måske vil støde på under din udredning eller i behandling. Men hvad betyder de for din fertilitet?

18. februar - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Social

  • Facebook
  • Instagram

Data- og privatlivspolitik