Hvad er reglerne for fertilitetsbehandling?

Der gælder helt særlige regler og lovgivning for, hvornår du er berettiget til fertilitetsbehandling herhjemme. Bliv opdateret på reglerne her.

Skrevet af:

wawa fertility

30. december - 2021


Opstart

Du skal kontakte din læge for at blive henvist til en offentlig fertilitetsklinik, der står for undersøgelserne og en eventuel fertilitetsbehandling. Hvis du vælger at tage fat i en privat klinik i stedet, kan du komme i gang hurtigere. Men medmindre der er en specifik årsag, så bør du og din partner prøve på egen hånd i op til et år.

Antal forsøg

På de offentlige klinikker er undersøgelser og behandling gratis. Du betaler kun for en mindre del af den medicin, du får undervejs, da der er tilskud som ved anden medicin. Inden for det offentlige system er du berettiget til 3 behandlinger (IUI, IVF eller ICSI). Der må kun behandles, indtil det første barn er født. Du kan i privat regi også få hjælp til barn nummer to, men her skal du selv betale.

Hvem har lov til fertilitetsbehandling?

På offentlige fertilitetsklinikker er du berettiget til behandling, hvis du som kvinde er blevet henvist af din læge, før du fyldte 40 år. Du kan ikke modtage behandling, efter at du er fyldt 41 år. Der er ikke en aldersmæssig begrænsning for mænd.

Man kan modtage behandling som par, som solomor eller som homoseksuel kvinde, forudsat at man er berettiget til behandling i det offentlige. For at være berettiget må I ikke have fælles børn, eller hvis du er enlig have et barn/børn i forvejen. Det gælder faktisk også adoptivbørn. Aldersgrænsen i privat regi er 46 år for at kunne komme i fertilitetsbehandling, ligesom du kan modtage behandling i det private, uanset hvor mange børn du har i forvejen.

Forældreegnethed

Loven, der omhandler assisteret reproduktion eller fertilitetsbehandling, stiller blandt andet krav om, at parret eller den enlige skal kunne drage den fornødne omsorg for et barn. Kort fortalt betyder det, at fertilitetslægerne har pligt til at være opmærksomme på, om der er begrundet tvivl om kvindens eller parrets omsorgsevne i forhold til at blive forældre til et barn.

Hvis fertilitetslægen vurderer, at der ikke er forældreegnethed, så skal lægen med solomoderens eller parrets samtykke indsende oplysninger til statsforvaltningen med en anmodning om, at statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt fertilitetsbehandling kan iværksættes. Statsforvaltningen kan i forbindelse med sagsbehandlingen indhente supplerende oplysninger fra de relevante myndigheder, hospitaler, egen læge osv., med samtykke fra kvinden eller parret.

Overvægt

Hvis du er overvægtig, kan det være svært for dig at blive gravid, og det kan øge risikoen for abort og komplikationer under graviditeten. Du har for eksempel øget risiko for at få svangerskabsforgiftning og diabetes, hvis du er overvægtig og gravid. Også fødslen kan være forbundet med komplikationer. Derfor tilbydes der generelt ikke offentlig fertilitetsbehandling til kvinder, der har en BMI over 35.

Vil du være en del af vores community?

Ja tak!

Jeg vil gerne være en del af wawas community. Få personlige historier, indhold fra vores 100+ fertilitetsprofessionelle, live med eksperter og meget mere.

Vil du læse mere om behandling?

Før behandling

Lægen: Hvordan bliver jeg som kvinde udredt?

Regelmæssig sex – uge, måned og snart et år senere og stadig ingen positiv test. Det er tid til en udredning hos din læge, men hvordan kommer det til at foregå?

22. januar - 2021

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Social

  • Facebook
  • Instagram

Data- og privatlivspolitik