5 ting du skal overveje, hvis du vælger offentlig fertilitetsbehandling

Skal du starte i fertilitetsbehandling og tænker at benytte det offentligt tilbud? Så er der her 5 ting, der er gode at overveje inden du starter i behandling.

Skrevet af:

Jesper Friis Petersen

23. november - 2022


1. Hvem kan behandles i det offentlige system - og hvad tilbydes?

Du har måske allerede orienteret dig i reglerne for henvisning til fertilitetsbehandling, og forhåbentlig har den læge, der henviser givet de indledende råd og vejledninger som fx vægttab og at stoppe med at ryge.

Der tilbydes ikke fertilitetsbehandling, hvis kvindens BMI er over 35 eller hvis henvisningen er sendt efter kvinden fyldte 40 år. Ny behandling opstartes ikke efter man er fyldt 41 år, men det tillades dog at lægge befrugtede æg fra frost tilbage indtil kvinden fylder 46.

Aktuelt er der ingen restriktioner for mænd ift. offentlig fertilitetsbehandling. Der tilbydes offentlig behandling for alle barnløse enlige kvinder og par, der ikke har fælles børn.2. Har man ret til at vælge imellem de offentlige klinikker?

I modsætning til de private fertilitetsklinikker er valgene i offentlig behandling begrænsede. Det frie sygehusvalg gælder - principielt - men man vil ofte møde en afvisning, hvis man søger om behandling ved et andet hospital end det man tilhører geografisk, simpelthen fordi der er stor efterspørgsel på behandling og den enkelte klinik er primært forpligtet til at udbyde behandling til dem der bor nærmest.


Der kan være særlige forhold som gør, at en given klinik accepterer en anden henvisning (fx HIV/hepatitis hos patienten, behov for ægsortering, mm), men dette kan henvisende praktiserende læge eller gynækolog hjælpe med at navigere i.3. Ventetid og priser

Ventetid er en ubehagelig følgesvend i ønsket om at opnå en graviditet, og et onde man i særdeleshed skal vurdere, når man overvejer offentlig eller privat behandling. Med de manglende valgmuligheder ved offentlig behandling in mente, må man til et vist punkt acceptere de vilkår som tilbydes. Skulle der være klinikker med kortere ventetid vil dette ofte udligne sig ved at disse klinikker så modtager flere henvendelser, og derfor skulle ventetiden i det mindste være nogenlunde ens for alle, der skal i offentlig behandling.

En strategi nogle vælger at benytte, er at tilmelde sig offentlig behandlings venteliste, men opstarte privat udredning og behandling. Strategien er god imod ventetid, men dårlig ift. prisen.

Dette dilemma er ofte i spil i valget mellem behandlingssted. Prisen for offentlig behandling er selvsagt lavere, da man ikke skal betale for den ekspertise og teknologi, der ligger i at varetage selve behandlingen både i klinikken og laboratoriet. Egenbetalingen findes dog stadig ift. evt. medicin (omend en andel dækkes af den danske sygesikring) samt hvis man har særlige præferencer for evt. sæd- eller ægdonation.4. Behandlingsresultater

Generelt er det en svær disciplin at rangere fertilitetsklinikker internt, da der kan være forhold som gør, at behandlingsresultaterne fremstilles meget forskelligt. Det skyldes blandt andet, at nogle klinikker har en overvægt af særligt én gruppe patienter, hvilket enten kan påvirke resultaterne positivt eller negativt (fx hvis klinikken tager imod patienter, der er over 40).

Behandlingsresultater, som de offentlige klinikker også er forpligtet til at offentliggøre, skal derfor primært bruges til at tøjle egne forventninger forud for behandlingsstart. Skal jeg regne med at blive gravid i første cyklus? Hvilke faktorer spiller ind på min chance? Begge er overvejelser som er gode at gøre sig forud for at vurdere behandlingsresultater.5. Introduktion og information

Det kan være en god ide at være så godt forberedt som muligt inden opstart i behandling på en given offentlig klinik. Tilbuddene varierer mellem klinikkerne, men der vil oftest tilbydes en introaften, informationsmateriale eller i stigende grad online webinars, hvor klinikkens personale vil give en introduktion til det behandlingstilbud de yder. Efterspørg gerne sådant materiale allerede når du tilmelder dig behandlingen (eller lær alt du behøver at vide via wawas indhold 😉).

Læs mere her

Fertilitetsbehandling

Hvordan kommer sundhedssystemet til at tage hånd om mig som gravid?

I Danmark har man ”Anbefalinger for Svangreomsorgen,” som beskriver hvad man kan forvente af sundhedssystemet. Jordemoder Louise fra Juno IVF fortæller om udgangspunktet for at følge en gravid i Danmark.

24. juni - 2022

wawa fertility

Skelbækgade 2, 6 sal

København V

CVR: 41507349

Social

  • Facebook
  • Instagram

Data- og privatlivspolitik