Spørgeundersøgelse: Hvad unge kvinder ved om deres fertilitet

Hvor meget ved unge kvinder om deres fertilitet? Hvor får de deres viden fra? Vi udførte en spørgeundersøgelse blandt vores brugere, og resultaterne viser, hvordan apps er med til øge deres viden om egen krop.

Skrevet af:

wawa

07. juni - 2021


I wawa laver vi løbende undersøgelser omkring fertilitet og infertilitet, for vi vil gerne blive endnu klogere på kvinder. Vores arbejde handler om jer. Jeres oplevelser, viden og følelser.

For nylig lavede vi en stor undersøgelse, hvor 4.023 unge kvinder deltog. Her ønskede vi et dybere indblik i deres kendskab til og viden omkring fertilitet og særligt deres egen fertilitet. Hvor meget ved de egentlig? Og hvor får de deres viden fra?
Det er en gentaget historie, at unge kvinder skal få børn tidligere. En førstegangsfødende bliver fortsat ældre. Men får vi talt med de unge kvinder om, hvorfor de fortsat først får børn i slutningen af 20’erne og starten af 30’erne? Vi vil gerne lytte.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen foregik online,
alle adspurgte kvinder var
mellem 18-28 år.

Vores formål var at undersøge og forstå deres oplevelser. Hvad er deres overvejelser om børn i fremtiden, og hvordan tænker de over deres fertilitet tidligere i livet? Vi spurgte yderligere ind til deres viden omkring egen cyklus, menstruation, prævention og hvad der eventuelt kunne påvirke fertiliteten.

Indsigterne var interessante, og derfor har vi samlet tre konklusioner, som vi har arbejdet med ud fra undersøgelsen. De tre konklusioner repræsenterer tre temaer, som fylder meget hos unge kvinder i dag, når det kommer til fertilitet, og hvis vi gerne vil forsøge at påvirke eller ændre noget, så er det vigtigt, at vi først og fremmest lytter og dernæst forstår disse tanker.

Større kendskab til fertilitet bidrager til færre (fertilitets-)sundhedsrisikofaktorer

Undersøgelsen gav os mulighed for at udforske forholdet men også forskellen mellem den selvopfattede og den faktiske viden, unge kvinder har om fertilitet og deres (fertilitets-)sundhedsrisikofaktorer. Resultaterne i spørgeundersøgelsen gav os anledning til at stille spørgsmålet: Hvis kvinder opnår et højere kendskab til fertilitet generelt og viden om egen fertilitet, kan det så have en positiv betydning for den unge kvindes fertilitetssundhed?

Der er brug for mere viden om fertilitet for de unge kvinder

De kvinder, der havde et større kendskab til fertilitet og specielt deres egen fertilitet, havde færre selvrapporterede (fertilitets)sundhedsrisikofaktorer. Hvad betyder det?

Det betyder, at kvinder som har en større viden om deres fertilitet også undgår de værste risikofaktorer, der påvirker deres fertilitet. Det kan være rygning, overvægt og mangel på fysisk aktivitet mv.

Vi ser derfor en sammenhæng mellem en større viden om fertilitet - og en sundere fertilitet. Jo mere du ved, jo mere passer du på dig selv. Viden om egen fertilitet er derfor vigtig for at øge unge kvinders egenomsorg, når det kommer til deres fertilitet og sundheden fertilitetsregi. Og dét også inden, de påtænker en graviditet.

Apps styrker unge kvinders sundhedsmæssige selvindsigt

Unge kvinder opnår en større indsigt i deres fertilitet og derigennem en bedre sundhed ved at bruge apps til monitorere deres cyklus

Et andet interessant perspektiv ved undersøgelsen: Af de unge kvinder, der havde højere scoringer af viden om fertilitet, brugte 83% fertilitetsværktøjer (primært apps) til at skabe overblik og forstå deres cyklus.

Kvinderne, der brugte værktøjer, viste sig at have et bedre indblik i, hvornår de har ægløsning (52%), og de havde også et overblik over, hvor lang deres cyklus er (78%). På trods af at disse kvinder ikke forsøgte at blive gravide.

Ægløsning og cykluslængde er begge to vigtige faktorer for at kunne observere uregelmæssigheder i deres cyklus, som de evt. skal reagere på. Faktisk har 19% af kvinderne taget fat i deres læge, netop på baggrund af uforklarlige uregelmæssigheder i deres cyklus som de har observeret via deres værktøj.

Den signifikante sammenhæng mellem unge kvinders viden om fertilitet og deres fertilitetssundhedsrisici understreger behovet for at lære unge kvinder om fertilitet.

Vi ser, at et digitalt værktøj kan være med til at sikre en bevidsthed og viden til kvinden, som kan skabe stor værdi for hendes fertilitetssundhed.

Kvinder lærer primært om fertilitet ved selv at opsøge viden

Unge kvinder ønsker at vide mere om den kvindelige cyklus. Faktisk svarer 64% af kvinderne i undersøgelsen, at de ønsker at lære mere om den kvindelige cyklus. Når vi spørger dem om hvorfor, svarer 80% af de adspurgte, at det er fordi, at deres cyklus har sammenhæng med deres sundhed. De er fuldt ud bevidste om sammenhængen mellem deres fertilitet og sundhed, og det betyder noget for dem.

Vi spurgte kvinderne direkte (på en skala fra 1-10, hvor 1 er ’Tæt på ingen viden om det’ og 10 er ’Stor viden om det’), hvor god de selv vil vurdere deres viden om fertilitet, cyklus og menstruation er, og her svarer kun 8%, at de har stor viden, mens størstedelen (knap 60%) mener, at de har ’Nogen viden om det’. Flere af kvinderne uddyber, at de gerne vil udvide deres viden om fertilitet, men at de ikke mener, at det kommer naturligt. Det skal opsøges.

Unge kvinder ønsker en større viden om deres fertilitet, men det kræver lige nu, at de selv gør en indsats for at opnå denne viden

Unge kvinder tyr til google for at lære om deres krop

Kvinderne oplever, at de selv skal opsøge information omkring emnet ’Den kvindelige fertilitet’. De fortæller os, at de lærer om fertilitet ved selv at undersøge og google.

74% finder deres viden online på denne måde, ved at læse artikler og andet. Andre vigtige platforme til denne viden er også blogs og podcasts hvor hhv. 35% (blogs) og 41% (podcasts) af kvinderne fortæller, at de finder deres viden.

Det offentlige rum rummer ikke samtalen om unge menneskers fertilitet

I vores kvalitative udsagn fortæller flere af kvinderne, at det er blevet mere normalt blandt venner at tale omkring fertilitet og cyklus. Heldigvis!

Hele 43% oplever, at der har været en udvikling i ’normaliseringen’ af den kvindelige cyklus, når det kommer til den private dialog mellem venner. Det er blevet nemmere at tale med veninder om mere intime dele af det kvindelige helbred og 54% fortæller, at de ligefrem ofte taler med venner og veninder omkring fertilitet og cyklus. Men snakken og normaliseringen bliver i det private og mellem venner, mere end det italesættes i det offentlige rum.

Faktisk fortæller kun 18% af vores adspurgte kvinder, at de kan finde den information, de søger omkring fertilitet og cyklus, i fx aviser og magasiner.

Samtidig mener, 87% af kvinderne, at mænd skal lære mere om den kvindelige cyklus, da de har en oplevelse af, at den er mangelfuld hos deres mandlige partnere og omgangskreds. Det stemmer overens med Vidensraad for Forebyggelses digitale update, om nedsat frugtbarhed. Den fortæller at befolkningens viden om fertilitet generelt er for lav, men at en større andel af mænd har decideret mangelfuld viden på området, og den pointe kan vise sig problemfyldt, når beslutningen om hvornår, man ønsker sig børn, skal træffes. Det er trods alt en beslutning der i flere tilfælde kræver to til at tage den.

Vi vil have børn, når alt er på plads!

96% af kvinderne i undersøgelsen, der ikke har børn i forvejen, vil gerne have børn. Men når vi spørger dem, hvornår det giver mening, svarer størstedelen, at det mest oplagte tidspunkt at få første barn på, er, når man er mellem 30-34 år. Det er her, man typisk har færdiggjort en uddannelse, fået et fast job, rejst mere og fået en større fast indkomst. Unge kvinder er stadig påvirkede af en tro på, at der først er plads til børn, når de har taget visse trin i livet

Vi spurgte kvinderne i undersøgelsen om, hvad de gerne vil nå, inden de skal have børn. Her fortæller de, at følgende ting er væsentlige for dem:

  • Fast partner (94%)
  • Fast job (55%)
  • Færdiggjort uddannelse (49%)
  • Flere oplevelser (rejser mv.) (36%)
  • Velbetalt job (27%)
  • Større opsparing (20%)

Men ifølge Vidensraad for Forebyggelse er der viden der viser, at en udskudt familiedannelse til kvinden er midt 30’erne, øger risikoen for, at man enten slet ikke får det barn/de børn, man ønsker sig, eller man får færre børn end ønsket. Så man kunne stille spørgsmålet; hvordan ændrer vi forståelsen af, hvornår det er mest optimalt at få børn?

Konklusion

Det er ikke svært at konkludere på ovennævnte, at hvis vi ønsker, at unge mennesker får børn tidligere, så kræver det en holdningsændring til, hvad der er vigtigt at opnå før børn. Men alle punkterne på listen fra fast partner til større opsparing repræsenterer velsagtens en form for sikkerhedsnet og tryghed, som kan virke ganske forståeligt at ønske sig, før man begiver sig ud på en af livets store opgaver; at sætte et liv i verden. Kan man som samfund yde trygheden på andre parametre, hvis vi ønsker for unge mennesker, at de starter tidligere?

Vi ser også en anden udfordring på baggrund af resultaterne: At det er svært for unge kvinder at opnå en større viden og indsigt i deres fertilitet og helbred på området. Som det er nu, har kvinderne ikke muligheden for at opnå den ellers vigtige viden i det offentlige rum, og det bør opprioriteres, når vi ud fra undersøgelsen også ser en klar sammenhæng mellem kvinders egentlig viden om deres fertilitet og deres fertilitetssundhed. Vi har en mulighed for at fremme deres fertilitetssundhed, hvis vi udvider udbuddet af viden på området.

Kilder:
Vidensraadet om nedsat frugtbarhed (link)