Sædbank: Hvordan du taler med dit barn om donor

Hvis du er forælder til et donorbarn, har du sikkert overvejet, hvordan du skal fortælle dit barn om donoren. Vi har snakket med Cryos International sperm and egg bank, som her guider dig til at finde råd til, hvornår og hvordan man kan snakke med sit barn om at komme til verden med hjælp fra donor.

Skrevet af:

wawa

11. juli - 2022


Hvornår skal man fortælle sit barn om donoren?

Hvordan og hvornår det er bedst at begynde samtalen, er selvfølgelig meget individuelt og afhænger ofte også af familiestrukturen. De børn, der vokser op med en singlemor eller lesbiske forældre vil tidlig se at deres familie er anderledes, og at nogle børn har en far. Heteroseksuelle forældre må derimod selv tage initiativ til at fortælle barnet deres historie. Det anbefales i dag at begynde samtalen så tidligt som muligt, da dette har vist sig at give de bedste resultater, hvilket bl.a. bakkes op af professor i familieforskning, Susan Golombok.

Er der nogle fordele ved at starte samtalen tidligt?

Du får mulighed for at øve dig - i starten kan det være svært at vide hvad og hvordan du vil sige tingene. Begynder du at sætte ord på, imens dit barn endnu er baby, har du mulighed for at øve dig på fortællingen. Dette kan være en fordel som giver dig selv en sikkerhed i historien inden dit barn begynder at vise interesse og stille spørgsmål.

Idealet er at barnet vokser op uden minder om, hvornår de blev fortalt, om deres tilblivelse og donor.

Hvis du er åben og ærlig fra start, bliver fortællingen nærmere en proces end en begivenhed, og dit barn får ikke oplevelsen af, at noget er blevet holdt hemmeligt.

Det har vist sig at det netop er et vigtigt faktum at undgå følelsen at hemmeligheder og tabu. Studier af Susan Golombok, viser, at børn som kender sandheden før skolealderen og gerne endnu tidligere har et tættere forhold til deres forældre under deres opvækst og samtidig har flere positive følelser omkring det at være donorbarn.

Er der nogle værktøjer man kan bruge til denne samtale?

Når tiden er inde, kan det måske være en hjælp at bruge en børnebog, der handler om donorbørn eller forskellige familieformer. Nedenfor har vi samlet en række af disse bøger på engelsk, men der findes gode børnebøger om emnet på mange sprog. Det er også en mulighed at lave en personlig bog om dit barn, og hvordan han eller hun blev til. Personlige bøger kan laves som en scrapbog eller en personlig fotobog, som du og dit barn kan læse sammen.

Gode bøger omkring at være donorbarn
  • Happy together, a sperm donation story (af: Julie Marie)
  • Our story, how we became a family (af: Donor Conception Network)Donorbarn – et ønskebarn (af: Emma Grønbæk) 
  • My family and me: a baby memory book for donor kids (af: Kim Kluger-Bell)
  • You are my wish come true (af: Marianne Richmond)
  • The pea that was me: a sperm donation story (by: Kimberly Kluger-Bell)
  • Prinsesse Petra og prinsesseslangen (af: Louise Dalskov Helbo Jul)

Kan man søge råd et sted?

Vi kan kun støtte op om at forældre søger råd og vejledning omkring hvordan man bedste understøtter barnet i jeres families fortælling. Her er det vores erfaring at det ofte kan være en stor hjælp at få inspiration fra andre. Der findes fælleskaber på både Facebook og Instagram som du måske vil opleve som en ressource. Som forælder er du dog den, der kender dit barn bedst og det er derfor dig, der ved bedst.

Vil børnene typisk selv stille spørgsmål omkring deres tilblivelse?

Børn vil som regel stille spørgsmål om, hvem de er, og hvor de kommer fra. Den viden hjælper dem med at forme historien om, hvem de selv er, og hvad det betyder at være en familie. For donorbørn er historien lidt anderledes end den konventionelle historie. Mange forældre vælger som følge af et misforstået hensyn at vente med at forklare barnet den indviklede historie om deres tilblivelse. Børn forstå dog langt mere end hvad voksne forventer og de vil meget gerne forstå når de kan mærke at det vigtigt. Det er derfor kun en fordel som nævnt tidligere at fortælle barnet tidligt.