Psykologen: Hvordan forbereder man sig i parforholdet til behandling?

Når man som par går i fertilitetsbehandling, fylder det ofte meget i forholdet. Det kan skabe en ubalance og forbudte tanker kan dukke op. Hør fra psykolog og doula Ida Baggesen, om hvilke dynamikker, der kan opstå og hvordan man kan håndtere de mange svære følelser.

Skrevet af:

Ida Frey Baggesen

16. maj - 2022


For de fleste kvinder og mænd er infertilitet en livsændrende begivenhed, som medfører stress og potentiel stigmatisering. Det kan betyde, at par som starter i fertilitetsbehandling kan opleve ændringer i deres sociale netværk, familierelationer og trusler relateret til deres fælles fremtid sammen.

Mange oplever udfordringer for samlivet, såsom sex på planlagte tidspunkter, kontrolbesøg, hormonbehandlinger, fejlslagne forsøg og tabubelagte følelser og reaktioner på dette.

Desuden ved vi, at kvinder og mænd typisk håndterer presset forskelligt, hvilket kan skabe distance og manglende eller svær kommunikation.

Selvom det kan være svært at vide præcis, hvordan man som individ og som par reagerer på at være i fertilitetsbehandling, kan det at være bevidste om visse dynamikker forberede jer og måske forebygge, nogle at de problemer som udspringer heraf.

Om skribenten

Ida Frey Baggesen, privatpraktiserende
psykolog og doula. Medstifter og medejer af
Et Kvindeliv, hvor hun arbejder som cyklus-,
fertilitets- og fødselsdoula Stifter af Psykologisk
Klinik for ufrivillig Barnløshed. Hun er desuden
specialist i Acceptance and Commitment Therapy.

Der er selvfølgelig mange emner, man som par kan tage op i forbindelse med fertilitetsbehandling, men min erfaring har lært mig, at særligt to emner er vigtige at tage på forhånd og løbende under fertilitetsbehandlingen.

 1. Tal om, hvordan I hver især reagerer, når I bliver pressede.
 2. Tal om jeres sexliv og tal om hvilket kærlighedssprog du og din partner har.

Når du eller din partner bliver følelsesmæssigt presset

Den stress, som opstår i et fertilitetsforløb, består af mange forskellige elementer:

den stress som behandlingen i sig selv udgør, truslen om permanent barnløshed, usikkerheden og ukontrollerbarheden af resultatet af fertilitetsbehandlingen samt det dalende håb om graviditet og skabelsen af en familie med et eller flere børn.

Det er normalt at truende situationer med høj grad af usikkerhed omkring, hvordan det hele kommer til at gå, kan skabe angst. Derudover er det ligeledes normalt, at en fornemmelse af tab og tab af kontrol kan skabe depressive symptomer.

Reaktionsmønstre:

Det er selvfølgelig svært at vide præcist, hvordan man reagerer, når man først går i gang med behandlingerne og ens følelser kan ændre sig undervejs. Men I kan tale om, hvordan I normalt reagerer, når noget er svært: Hvad betyder det typisk, når du reagerer sådan? Fortæl din partner, hvad der typisk hjælper dig i de situationer. Hvad har du brug for? Jo mere I kan kommunikere til hinanden, jo færre misforståelser vil opstå.

Udfald i behandlingen:

Tal for eksempel også gerne på forhånd om, hvordan I kunne forestille jer at håndtere eventuelle udfald af behandlingen. Ønsker I at gå fra IUI til IVF-behandling? Er I interesserede i at bruge donor, hvis I når dertil? Klare linjer og forventninger er at foretrække i en situation, hvor det uvisse spiller så stor en rolle. Ved at kende hinandens holdninger og ønsker undgår I, at dette også bliver en uvis faktor i fertilitetsbehandlingen.

De svære tanker og følelser i parforholdet

Det kan selvfølgelig være svært at dele sine tanker og følelser med sin partner, især hvis der også er opstået tabubelagte tanker om partnere.

På den ene side elsker man sin partner, på den anden side, kan det føles som om personen står i vejen for, at man kan realisere drømmen om at blive forældre.

Selvom nogle tanker og følelser er tabubelagte, er de ikke forbudte eller forkerte. Giv plads til de tabubelagte tanker og følelser. Hvis du ved, at du elsker din partner, og det er ham/hende du vil tilbringe dit liv sammen med (hvilket det højst sandsynligt er, siden I er i fertilitetsbehandling), så lad disse tanker komme, giv dem plads og lad dem passere. Lad være med at agere på dem. Begynd ikke at udpege skyld, skælde ud, ignorere din partner eller på anden vis udvise destruktiv adfærd.

Vi kan ikke kontrollere vores tanker og følelser, men vi kan kontrollere vores adfærd. Hvis du mærker at disse tanker begynder at forhindre dig i at være den partner, som du ønsker at være, så giv eventuelt tankerne plads ved at tale med en ven eller veninde eller terapeut. Du kan også skrive dem ned i en dagbog. Lidt længere nede i artiklen får du hjælp til, hvordan du bliver klar over, hvem du gerne vil være, og hvordan du gerne vil være som kæreste.

Hvad hvis den ene part er ”problem-bæreren”

Nogle gange kan der gives et tydeligt svar på, hvori fertilitetsproblemerne ligger, selvom det lige så ofte ikke står til at afklare.

Tilfredsheden med parforholdet lader til at falde, når en af parterne i forholdet eller begge påtager sig skylden for den ufrivillige barnløshed.

At få pålagt sig ansvaret for fertilitetsproblemerne er selvfølgelig benhårdt, hvad enten det sker i ens eget sind eller den anden direkte eller indirekte pålægges skylden.

Det er meget vigtigt ikke at udpege skyld, også selvom der måske er et fysisk svar på infertiliteten. Ved at udpege skyld, lægger du ansvaret for dine egne følelser over på den anden. Som sagt kan man aldrig gøre for sine følelser, men man kan vælge, hvordan man vil agere på dem. Tal altid om de følelser der opstår, men hold det på egen banehalvdel. Sig for eksempel: ”jeg føler… jeg mærker… jeg bliver bange…”.

Øvelse

Tag i stedet selv ansvar for dine følelser og for hvem du gerne vil være i jeres parforhold. Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvordan ønsker jeg at opføre mig overfor andre mennesker?
 • Hvilke værdier/tanker/dyder ligger til grund for denne opførsel?
 • Hvordan ønsker jeg at blive set af andre?
 • Hvordan ønsker jeg at opføre mig i mit parforhold?
 • Når jeg er et rigtigt godt menneske overfor min partner, hvad gør jeg så?
 • Nævn et eksempel på en måde du har opført dig, som virkelig viser hvem du er, og som du er stolt af.
 • Hvad er vigtigt og meningsfuldt for mig i mit parforhold?
 • Hvordan ønsker jeg at opføre mig overfor mig selv?
 • Når jeg er virkelig god ved mig selv, hvordan er jeg så og hvilke værdier ligger til grund for min opførsel?

Tal med din partner om dine svar, og lyt nysgerrigt til din partners svar.

Formår man at finde et fællesskab og støtte i hinanden kan en fertilitetsproces styrke

parforholdet. Selvom der er typiske forskelle i, hvordan kvinder og mænd håndterer fertilitetsstress, er der også en væsentlig lighed i valg af strategi – nemlig at finde social støtte. Selvom I selvfølgelig kan finde denne støtte i relationer udenfor jeres parforhold, så dyrk den inden for rammerne af jeres intime relation.

Sexlivet under fertilitetsbehandling

Når jeg har par i min klinik, som er i fertilitetsbehandling, kommer vi sjældent udenom at tale om planlagt sex og den pludseligt tilsyneladende mangel på lystbetonet, intuitiv sex.

Det anslås at halvdelen af par i fertilitetsbehandling oplever problemer af seksuel eller samlivsmæssig karakter.

Det kommer blandt andet til udtryk i seksuelle dysfunktioner, som nedsat samlejefrekvens, mindsket seksuel interesse, udeblivelse af spontanitet, nydelse og lyst. Dette opstår ofte på baggrund af det intense ønske om graviditet, da det netop kræver planlægning, rutine og præstation. Man kan ikke tale om, at det kun er den ene part, som har problemer på dette område, selvom der måske er en uligevægt i, hvem der har mest lyst eller tager mest initiativ. Den anden part vil selvfølgelig blive påvirket, f.eks. med skyldfølelse, lavt selvværd eller tiltagende manglende lyst.

Seksuelle gener kan være et resultat af procedurer i fertilitetsbehandlingen, som kan forårsage bivirkninger hos kvinden som hovedpine, træthed og kvalme. Derudover oplever mange at hormonstimuleringen er vanskelig at håndtere og opslidende.

Det er vigtigt at tale om sexlivet af flere årsager. For det første viste et studie fra 2001, at et aktivt sexliv i forbindelse med IVF øger sandsynligheden for at blive gravid markant. For det andet er seksualiteten en almenmenneskelig ressource og et tilfredsstillende sexliv kan give livsmod og ressourcer til at håndtere vanskelige situationer. Sexlivet kan for mange bidrage til at kunne håndtere, begribe og give mening i situationer med kaos og meningsløshed, hvilket meget tyder på, at netop infertilitet kan give anledning til en følelse af.

Tal om jeres sexliv!

Sæt ord på, hvad I holder af ved jeres sexliv inden I påbegynder fertilitetsbehandlingen, og tal om de forandringer I oplever undervejs.

Hav også sex på ikke-fertile tidspunkter i cyklus, og husk at sex ikke kun er penetration, men at nydelse også kan opnås på mange andre måder.

Prøv at udforske hinandens kroppe med blid berøring uden intentionen om penetration, og læg mærke til, hvad der føles rart, nydelsesfuldt og lystbetonet. Hjælp hinanden til at mærke, at I stadig er lystfyldte og seksuelle mennesker.

Kærlighedssprog

Kærlighedssprog er en betegnelse for, hvad der skal til for at du føler dig elsket. Når vi føler os elsket af vores partner bliver det lettere at gå igennem udfordringer og konflikter sammen, fordi vi da er trygge i relationen. Kærlighedssprog er en slags redskab vi har til rådighed for at kunne drage omsorg, støtte og vise at ”jeg ser dig og jeg vil dig” – eller med andre ord ”jeg elsker dig”. Det er derfor vigtigt for alle par at kende hinandens kærlighedssprog, og måske særlig vigtigt for par, som står over for en periode med fertilitetsbehandling, som kan være meget krævende både fysisk og psykisk.

Den amerikanske parterapeut Gary Chapman har udviklet de fem kærlighedssprog: tjenester, anerkendende og værdsættende ord, fysisk berøring og nærhed, at modtage gaver samt tid sammen og oplevelser. De fleste vil nok kunne nikke genkendende til alle disse kærlighedssprog i mere eller mindre grad, men de fleste har alligevel ét sprog, som er det primære.

Tal med din partner om, hvilket kærlighedssprog du har, og vær nysgerrig på din partners.

Øvelse

 • Stil jer selv og hinanden følgende spørgsmål:
 • Hvornår føler du dig mest elsket?
 • Hvordan udtrykker du typisk kærlighed til din partner? De fleste føler typisk, at de virkelig viser deres partner, at de elsker vedkommende, når de udtrykker kærlighed på deres eget foretrukne sprog.
 • Hvad savner du mest fra din partner?

Når I kender hinandens kærlighedssprog, kan I være opmærksomme på og gøre jer umage for at opfylde den andens kærlighedssprog, for dermed at skabe tryghed i jeres relation.

Prioritér hinanden og parforholdet

Mange oplever, at livet går lidt i stå i forbindelse med fertilitetsbehandling, fordi behandlingen og ønsket om at starte en familie bliver altoverskyggende. Det er dog vigtigt, at forsøge at bibeholde et liv parallelt med behandlingen, som er baseret på det I normalt holder af at gøre som par. Sæt derfor ting i kalenderen som I kunne lide at lave før I gik i fertilitetsbehandling. Gør også plads i kalenderen til nærværende samtale omkring de følelser og tanker, som måtte være tilstedeværende for jer hver især. Sæt for eksempel 30 minutter af på nogle faste dage i løbet af ugen, hvor der er plads og nærvær til at tale om alle de ting som fylder. Skiftes til at være den fortællende part. Er du den lyttende part, så spørg nysgerrigt ind og gentag hvad din partner siger. Forsøg ikke at komme med gode råd, din mening eller dømmende kommentarer.

Som sagt, kan vi ikke gøre for vores følelser og tanker, men vi kan beslutte os for, hvordan vi vil agere i vores parforhold.