Lægen: Mulige årsager til gentagne graviditetstab

Gentagne graviditetstab beskrives af flere som en enorm sorg, frustration og en følelse af en fejlende krop. Men hvad er de typiske årsager til gentagne graviditetstab?

Skrevet af:

Jesper Friis Petersen

05. februar - 2021


Udover at være en del af Læger formidler, så arbejder læge Jesper Friis Petersen på gynækologisk afdeling ved Nordsjællands Hospital og har længe forsket i bl.a. gentagne graviditetstab. Det er hans fokus i dag.

Forskningen i gentagne graviditetstab er i fuld gang, på verdensplan og herhjemme. Vi vil gerne vide, hvorfor nogle kvinder oplever gentagne graviditetstab - og andre ikke gør. Uanset er det en stor sorg for dig som kvinde, men også for et par at stå med. Du skal ikke meget mere end spotte to streger på en test, og så er drømmene begyndt.

Og selv om vi desværre ikke altid kan sige helt konkret, hvorfor det er gået, som det gjorde, så har vi alligevel nogle typiske årsager, vi finder i vores undersøgelser. Undersøgelserne sættes desværre først i værk, når du har oplevet tre graviditetstab. Men årsagerne vi finder kan være:

1) Blodpropstendens

Moderkagens funktion er en afgørende del af en sund graviditets udvikling - og den beror på ‘sammensmeltningen’ af mors og fosters kredsløb. Hvis der hos dig er en tilbøjelighed til, at der dannes små blodpropper på det tidlige stadium, ja så øges risikoen for, at moderkagen ikke udvikles i tilstrækkelig grad, og at graviditeten derfor går til.

En uhensigtsmæssig udvikling af moderkagen ses fx ved sygdommen ‘antiphospholipid syndrom’, og den kan vi teste for med blodprøver. Der findes flere sygdomme, som vil have samme effekt, og de kan ligeledes undersøges i en række blodprøver, som undersøger blodets evne og lyst til at klumpe sig sammen.

Behandlingen er forholdsvis simpel; vi fortynder kvindens blod med medicin - og vi anbefaler også tæt kontrol med scanninger i graviditeten.

2) Genetik

Et liv kan spire, når det får byggesten fra både en mand og kvinde. Og som den lille sammensmeltning sker, den udvikler sig og et foster langsomt bliver til, ja, så kræver det, at de enormt mange små byggesten passer sammen, så det kan blive ved med at udvikle sig rigtigt. Grundessensen for, at et liv kan skabes er 50% 'byggesten' fra en mand og 50% 'byggesten' fra en kvinde.

Vidste du at…?

Ca. 1 ud af 4 graviditeter ender
i et tab og at risikoen for at opleve
at tabe i løbet af sit fertile liv er 25-50%?

Og med så megen "finmekanik", så er det måske også forståeligt, at byggestenene samles 'forkert' og ender med et tab. Det sker oftere, end du forestiller dig det. Det mest sandsynlige er også, at næste gang “byggestenene” blandes, ja så finder de sammen på en korrekt måde, så graviditeten udvikles.

Det hænder dog, at vi ved undersøgelser af forældrene opdager en problemstilling hos enten den ene partner eller begge, som nedarves" og som roder i byggestenene og dermed øger risikoen for gentagne graviditetstab. Vi får oftest mistanken, hvis vi undersøger celler fra et graviditetstab, der viser, at arvematerialet bærer et arveligt problem. Sådan en konklusion vil gøre, at vi undersøger forældrene og får kortlagt begges genetik.

Behandlingen efterfølgende er altid fuldkommen afhængig af det genetiske problem. Nogen vil opleve en genetisk udfordring, som ikke kan behandles, og som desværre altid vil lede til gentagne graviditetstab, men andre udfordringer kan måske afhjælpes med ægsorteringsbehandling.

Men herfra må man også nogen gange tænke alternativt og overveje æg-, sæddonation eller adoption for simpelthen at undgå udfordringen.

3) Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Mange kvinder har PCO, dvs. æggestokke med talrige æggeblærer, særligt i den yngre fertile alder. Gentagne graviditetstabsudfordringen kan her opstå, når du har PCOS, der foruden de talrige æggeblærer ofte er ledsaget af hormonelle forskydelser, som kan være en større mængde af insulin og mandlig kønshormon. Vi mistænker denne ubalance, som en årsag til gentagne graviditetstab.

PCOS skal for det første diagnosticeres af en gynækolog - inkl. blodprøver. Og herefter kan vi behandle på forskellige måder - særligt i form af livsstilsændring. Hvis ændringerne fuldføres, så vil du med stor sandsynlighed opleve ændringer på flere planer i livet og måske også ændre ved dine gentagne graviditetstab.

4) Livmoderens anatomi

Ingen kroppe er ens. Og pudsigt som det lyder, så er alle livmødre ikke bygget efter en “standard skabelon”. Det betyder, at livmødre kan have mange forskellige udformninger og nogle af dem kan bidrage til risikoen for et graviditetstab.

Har du fx en hjerteformet livmoder med en tyk skillevæg i midten, kan det betyde, at det befrugtede æg oplever modstand i sit forsøg på at fæstne sig i livmoderhulen, og i så fald vil det være udfordret på at vokse sig stort.

Som led i undersøgelserne af gentagne graviditetstab, vil man derfor typisk også lave en ultralydsscanning af livmoderen gennem skeden for simpelthen at afdække, om der kan være tale om åbenlyse anatomiske problemer.

Hvis vi har mistanke om et problem, kan en kikkertundersøgelse af livmoderen måske afhjælpe problemet. For ja, nogle forandringer kan korrigeres ved en operation, mens andre desværre ikke kan. Det skal også siges, at det aldrig er bevist med sikkerhed, at operationer øger chancen for at få et barn med hjem.

5) Livmoderhalsen

Livmoderhalsen er den fysiske barriere mellem livmoderhulen (og fosteret) og resten af verden (skeden). Ved en vaginal fødsel er det afgørende, at livmoderhalsen blødgøres og gradvist forkorter sig, men sker dette for tidligt i graviditeten, så kan både graviditetstab og for tidlig fødsel opstå.

Vidste du at...?

Livmoderhalsen er sjældent årsag

til tidlige graviditetstab (før 10 graviditetsuger)

men oftere en af årsagerne bag

tab opstået mellem uge 12 til 24.

Vi kan desværre ikke på forhånd opdage en svag livmoderhals, før symptomerne opstår, men er du uheldig i én graviditet, så kan vi typisk lave et kontrolprogram for dig i kommende graviditeter, hvor vi hyppigt undersøger livmoderhalsens længde ved ultralyd gennem skeden. Ofte vil du også skulle tage syntetisk progesteron, som er et hormon, man også bruger ved fertilitetsbehandling i forbindelse med ægoplægning for at hjælpe kroppen til at holde på ægget efterfølgende, og det mindsker risikoen for tab i den efterfølgende graviditet.

Hvis vi via scanninger alligevel får mistanke om ny svækkelse, så kan en fødselslæge lave en midlertidig sammensyning af livmoderhalsen, der klippes, når man nærmer sig terminstidspunktet.

6) Hormoner - lavt progesteron og stofskiftet

Med tilnavnet “det graviditetsbevarende hormon” er det oplagt af progesteron også spiller en rolle ved gentagne graviditetstab. Progesteron har talrige opgaver i den normale graviditet, men særligt tidligt i graviditeten før uge 7-9 kan der opstå problemer, hvis du som kvinde af forskellige årsager ikke får dannet nok progesteron. Efter uge 7-9 overtager moderkagen i det store hele hormonproduktionen, og sker der graviditetstab herefter, så er der oftest en anden årsag.

Man har forsøgt at give progesterontilskud til alle kvinder med gentagne graviditetstab, hvilket ikke havde effekt. Behandlingen virker simpelthen ikke på alle. Nyere undersøgelser har dog vist, at hvis du taber dine graviditeter før uge 7-9, så kan det være en nem behandling at afprøve, ofte forudgået af en blodprøve i en normal menstruationscyklus for at påvise udfordringen.

En anden række af hormoner som testes ved gentagne graviditetstab er stofskiftet. Såvel højt som lavt stofskifte er potentielt skadeligt for et foster og derfor også i det helt tidlige fosters liv. Blodprøverne er let tilgængelige og nemme at analysere, og der er gode muligheder for at behandle udsving i stofskiftet med lægemidler.

7) Immunforsvaret

Alene dét, at kvinder kan blive gravide, kræver en enorm tilpasningsevne fra kvindens immunforsvar, fordi det jo faktisk skal acceptere, at det befrugtede æg (hvor halvdelen kommer fra manden) får lov til at sætte sig fast og gro i hendes livmoder. Halvdelen af ægget er jo i princippet “fremmedlegeme”, som kroppen normalt vil forsøge at komme af med.

Det kan måske være forståeligt, at ubalancer i denne mekaniske kan lede til graviditetstab. Immunforsvaret som årsag til gentagne graviditetstab er først for nyligt begyndt at blive afdækket, hvorfor vi endnu ikke ved med sikkerhed, om der er tale om en over- eller underaktivitet af immunforsvaret, som fører til problemerne.

Man har forsøgt, at manipulere immunsystemet på flere måder, men alle undersøgelser har endnu været uden tydelig effekt og visse er endda mistænkt som skadelige. Forskningen på området er heldigvis i fuld sving, og fremtiden kan måske bringe os effektive behandlinger på udfordringen.

8) Infektioner

Infektioner er en af de hyppige årsager til et enkelt graviditetstab. Alle infektioner kan i princippet medføre, at hele kvindekroppen går i alarmberedskab - og det kan være skadeligt for graviditeten. Det er dog vigtigt at pointere, at en mild forkølelse eller lignende typisk ikke gør noget ved graviditeten.

På nuværende tidspunkt tænker vi dog ikke infektioner som en oplagt årsag til gentagne graviditetstab, og har man som læge mistanke om et infektionsudløst graviditetstab, ja, så vil man oftest blot behandle infektionen og opfordre patienten til at forsøge igen.

Læger Formidler garanterer kun rigtigheden, evidensen og det faglige belæg i artikler de selv har skrevet. Du kan læse mere om dem her.

Referencer:
sundhed.dk