Lægen: Hvornår er jeg infertil? Og hvad er min graviditetschance?

Måske er du pårørende til en i behandling? Eller også står du der selv og lægger krop til behandlingen - men har du nogensinde fået forklaret, hvad 'infertilitet' egentlig er?

Skrevet af:

Anna Grynnerup

22. januar - 2021


Læge Anna Grynnerup som er en del af Læger Formidler, har længe arbejdet på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på både Hvidovre og Rigshospitalet, hvor hun har forsket i bl.a. AMH-målinger til at måle ægreserve hos kvinder.

Infertilitet, ufrivillig barnløshed, nedsat frugtbar - kært, og måske manglende barn, har mange navne men grundlæggende betyder det en manglende evne til at få barn.
Læger vil tale om to varianter; primær infertilitet, hvis du som kvinde aldrig har været gravid og sekundær infertilitet, hvis du tidligere har været gravid.

Står du hos lægen og har netop fået diagnosen infertil, så lad mig tage dig i hånden. Måske føler du dig stemplet? Nervøs? Ked af det? Måske er du endnu ikke helt inde i, hvad det betyder for dig, men lad mig fra start slå det helt fast: Du er ikke alene.

Vidste du at...?

Ufrivillig barnløshed er den hyppigste
kroniske sygdom hos mænd og kvinder
i den reproduktive alder, 20-45 år,
i Danmark og Skandinavien.
Kilde: Vidensrådet for forebyggelse

Infertilitet er faktisk mere udbredt end diabetes, astma og andre velkendte sygdomme i aldersgruppen 20-45 år.

Det til trods kan du måske hurtigt komme til at føle dig alene. Der er stadig mange, der ikke taler om deres fertilitetsproblemer. Måske fordi det er for smertefuldt, eller fordi det føles skamfuldt. Det er bare så vigtigt at tage med, at ligesom med andre kroniske sygdomme, så er infertilitet ikke selvforskyldt. Det er en skam - ja - men ikke noget at skamme sig over.

Og hvis du allerede nu bekymrer dig for økonomien i det hele, så kan jeg starte med at tage dele af den byrde fra dig. Behandlingen for infertilitet er (til en hvis grad) offentligt betalt. Det er nok også en af grundene til, at Danmark er et af de lande i verden, hvor flest børn bliver født efter fertilitetsbehandling. Og i dag er fertilitetsbehandling heller ikke kun for de infertile. I dag giver vi også behandling til de enlige kvinder og lesbiske.

Så ud af al den behandling vi laver herhjemme, hvor mange børn kommer så til verdenen med lidt hjælp? Vi er faktisk helt oppe på 10,5 % af de babyer, der fødes årligt hjemme, som ikke er lavet i dobbeltsengen men ved hjælp af fertilitetsbehandling. På verdensplan, lige nu, estimerer WHO, at 180 millioner par kæmper med infertilitet. Igen, du er ikke alene.

Hvornår defineres jeg som infertil?

Hvis du har forsøgt at blive gravid i et år (det vil sige regelmæssig samleje to til tre gange om ugen, uden prævention i et år), så vil du i princippet passe i WHO’s definition af at være infertil. Men du skal selvfølgelig udredes af en læge - og det samme skal din partner, hvis du har sådan en.

Hvis du er under 35 år, og du har en partner, så skal I have prøvet i minimum det år - men er du over 35 år, så er tiden lidt mere kostbar, og du bør søge udredning efter seks måneders ‘hjemmearbejde’.

Det lidt pudsige ved diagnosen infertil er, at du jo får den ud fra et tidsestimat. I snit tager det ti måneder at opnå en graviditet uden hjælp - og da det jo er et gennemsnit, så er der jo dem, der tager lidt længere om det, og dem der lykkes på kortere tid.
Det betyder også, at du sagtens kan blive gravid uden hjælp i 13. eller 14. måned - nogen skal bare have lidt længere tid.

Men fordi vi har sat en grænse, så er der nogen, som får diagnosen, som egentlig godt kunne lykkes selv uden hjælp. Det er måske dem, man så hører om, bliver gravide, mens de venter på behandlingsopstart. Denne her grænse er blot sådan, man har valgt at definere infertilitet. Omkring halvdelen af dem, der ikke bliver gravide inden for det her år, vil faktisk blive det inden for det efterfølgende år.

Fertiliteten bliver også påvirket af livsstil og omgivelser. I nogle tilfælde vil du eller din partner ved få livsstilsændringer kunne opnå en graviditet.

Mulige grunde til at jeg hurtigere skal udredes?

I nogle tilfælde kan du blive henvist til fertilitetsbehandling, før der er gået et år. Er du som kvinde over 35 år, som jeg skriver, bør du henvises allerede efter et halvt år, da tiden er en vigtig faktor for, om det vil kunne lykkes for dig at få et barn.

Ligeledes, hvis du ved, eller har en formodning om, at du fejler noget, der kan have betydning for at kunne blive gravid, kan du også blive henvist inden, der er gået et år. Det kunne fx være ved endometriose, PCOS, at du engang har fået fjernet en æggeleder pga. en graviditet udenfor livmoderen, en mor i tidlig overgangsalder eller du har haft en alvorlig underlivsbetændelse.

Vidste du at...?

Infertilitet er ikke nødvendigvis
en konstant. 15-20 % af alle par
vil opleve forbigående eller
vedvarende infertilitet.
kilde: WHO

Din menstruationscyklus har også lidt at skulle have sagt. Hvis du har sjældne menstruationer (over 35 dage mellem blødninger), bør du også blive undersøgt, da det tyder på, at du ikke har ægløsning.

Nogle gange er problemet ikke at blive gravid, men at holde på graviditeten. Er det tilfældet, kan du blive henvist til nærmere udredning, hvis du har haft tre graviditetstab efter hinanden.

Hvem er årsagen til infertilitet?

En anden pudsig ting ved infertilitet er, at selvom der måske er tale om en mandlig faktor, som vi læger kalder det, altså at manden er årsagen til infertiliteten, så er det kvinden, som er patienten. Det er hende, måske dig, der modtager behandlingen - selvom du ikke er årsagen til diagnosen.

Generelt siger vi, at ved 30% af diagnoserne, så er det manden, der er årsagen, det vi kalder en mandlig faktor: I andre 30% af diagnoserne, så er der tale om en kvindelig faktor. I de sidste 30% er der tale om, at begge er årsagen - og så er der 10% tilbage, hvor årsagen ikke kan findes , uforklarlig barnløshed. Det er her, hvor vi ikke kan lægge os fast på, om det er kvinden eller manden, som er årsagen.

Så... Hvad er min chance for at blive gravid?

Hvis du, allerede nu som udredt, sidder og bliver nervøs for, om du nogensinde bliver gravid, så vil jeg sige sige: Chancerne er gode. Vi er dygtige til fertilitetsbehandling i Danmark. Og når du og din eventuelle partner er udredt, så ved vi også typisk hvilken behandling, der vil være mest effektiv i dit tilfælde.

Hvis du skal insemineres (IUI-D/IUI-H), så vil din chance for graviditet være ca. 20% per cyklus. Hvis du derimod skal i IVF eller ICSI-forløb, hvor man hjælper lidt mere til som læger, så er chancen for en positiv test 40-50% per cyklus - dog er tallene meget afhængige af kvindens alder.

Læger Formidler garanterer kun rigtigheden, evidensen og det faglige belæg i artikler de selv har skrevet. Du kan læse mere om dem her.

Referencer:
Vidensråd for forebyggelse
Rapport om nedsat frugtbarhed