Lægen: Azoospermi, når der ingen sædceller er i sædprøven

Azoospermi er en tilstand, hvor der ingen levende sædceller er i prøven. Og det kan jo lyde ret katastrofalt, hvis du ønsker dig et barn, men der er hjælp at hente.

Skrevet af:

Marte Saupstad

22. april - 2021


Azoospermi er, når der ikke er nogen sædceller i din sædprøve. Men hvad betyder azoospermi for dig, og hvordan kan lægerne hjælpe? Det svarer læge Marte Saupstad på i artiklen.

En normal sædprøve indeholder sædceller – og rigtig mange af dem! Men nogle mænd har et nedsat antal sædceller i deres sædprøve, og nogle få mænd har ingen sædceller i deres sædprøve. De lider af det, vi kalder azoospermi. Det skal vi se nærmere på nu!

Hvad er årsagerne til azoospermi?

Når der ikke er sædceller i en sædprøve, så kaldes det azoospermi. Det er en tilstand, som findes hos ca. 1% af alle mænd, og hos ca. 10-15% af mænd med nedsat frugtbarhed.

Årsagerne til azoospermi er mange, men som læger inddeler vi dem ofte i præ-testikulære, testikulære og post-testikulære årsager.

De præ-testikulære årsager skyldes forstyrrelser i niveauet af de kønshormoner, der udskilles fra hjernen. Det kan eksempelvis være sygdommen hypogonadotrop hypogonadisme.

Marte Saupstad

Læge og en del af Læger Formidler.
Hun er Ph.d.-studerende ved
Fertilitetsklinikken på
Rigshospitalet, hvor hun
forsker i optimering ved brug af
progesteron og timing i fryse-
behandling. Derudover arbejder
hun i fertilitetsrådgivningen.

De testikulære årsager skyldes sygdom i testiklerne, og i den kategori har vi mange forskellige årsager. En hyppig årsag er, at testiklerne ikke er faldet ned eller er faldet for sent ned fra bughulen, ned i pungen. De celler, som danner sædcellerne, er meget temperaturfølsomme, og de tager derfor hurtigt skade af at opholde sig i bughulen. Andre testikulære årsager til azoospermi kan være skader på testiklerne efter infektion, kromosomafvigelser samt testikelkræft.

Til sidst har vi de post-testikulære årsager. Disse skyldes, at sædcellerne ikke har mulighed for at bevæge sig fra testiklerne og ud igennem sædlederen. Det kan eksempelvis være, hvis manden er steriliseret, hvis han mangler sine sædledere, eller hvis han ikke er i stand til at gennemføre et samleje.

Kan jeg blive behandlet for azoospermi?

Hvad så nu? Har du netop fået påvist azoospermi i din indledende udredning, så vil du blive tilbudt yderligere udredning, hvis du ønsker det.

I Region Hovedstaden foregår dette ved Rigshospitalets afdeling for Vækst og Reproduktion, hvor du får tilbudt de undersøgelser, der skal til for at stille en diagnose eller komme diagnosen nærmere. Det kan være en klinisk vurdering af din krop og kønsorganer, en ultralydsundersøgelse af testiklerne og/eller supplerende blodprøver.

Og så er tænker du måske allerede, kan det behandles?

Da årsagerne til azoospermi er mange, afhænger den videre vej af baggrunden for, hvorfor du har azoospermi. Hvis årsagen hos dig er hormonforstyrrelser ved eksempelvis hypogonadotrop hypogonadisme eller ved Kleinefelter-syndrom, så vil det være muligt at tilbyde hormonbehandling, som kan være med til at genoprette sædproduktionen. Men er årsagen, at testiklerne ikke faldt ned eller faldt ned for sent, så kan det være et alternativ at hente ud sædceller direkte fra testiklerne, hvis du ønsker at være far. Og hvis årsagen er, at du er steriliseret, så vil man, afhængig af hvor lang tid der er gået, kunne tilbyde både kirurgi for at skabe passage igennem sædlederen eller eventuelt hente sædceller direkte ud fra testiklerne.

Hos nogle mænd er årsagen genetisk, og hos nogle mænd, finder vi ingen årsag. I de tilfælde vil man kunne overveje at hente sædceller ud fra testiklerne, eller, om dette ikke er tilstrækkeligt eller muligt, så vil sæddonation være et alternativ.

Men kan jeg stadig blive far?

Hvordan henter man så sædceller ud fra testiklerne, spørger du? Metoden kaldes TESA eller TESE (TEstikluær Sæd Aspiration) og foretages ved, at man under lokalbedøvelse og eventuel beroligende medicin, tager en vævsprøve fra testiklen med en lille kanyle. Som udgangspunkt er man smertedækket, men tanken om en kanyle nær testiklerne, kan godt være ubehagelig.

Vævsprøven undersøges i laboratoriet, og findes der modne sædceller, vil disse kunne benyttes til at befrugte et æg.

Da der ved TESA ikke vil være lige så mange sædceller som ved normal ejakulation, så vil ægcellen befrugtes med mikroinsemination (ICSI), så behandlingsformen er altså ICSI. Befrugtningsraten efter TESA kan være lige så god, som ved ICSI efter ejakulation, men successraten for graviditet afhænger af årsag til azoospermi. Det skyldes at sædkvaliteten og dannelsen af nye sædceller ved enkelte tilstande er påvirket, medens sædkvaliteten ved andre tilstande ikke er det. Et eksempel er retrograd ejakulation. Det er en tilstand som forekommer, når sædcellerne deponeres i urinblæren, og ikke føres ud i gennem urinrøret. Ved denne tilstand er sædcelledannelsen og kvalitet ikke nødvendigvis påvirket.

For nogle mænd vil TESA, desværre, ikke være et alternativ. Her kan det blive nødvendigt med sæddonation for at opnå et befrugtet æg og en graviditet.

Konklusion

Nedsat sædkvalitet herunder manglende sædceller i sædprøven, azoospermi, rammer 10-15% af mænd med nedsat frugtbarhed. Årsagerne er mange og forskellige, men det vigtigste er, at vi faktisk kan hjælpe dig til at blive far med dine egne sædceller. Og under alle omstændigheder, vil vi kunne hjælpe dig til at blive far - det er du selvfølgelig også - selv om barnet er skabt ved hjælp af sæddonation.

Læger Formidler garanterer kun rigtigheden, evidensen og det faglige belæg i artikler, de selv har skrevet. Du kan læse mere om dem her.