Lægen: Der er sammenhæng mellem astma og infertilitet

Der er studier, der viser, at man som kvinde med astma oftere kommer i fertilitetsbehandling end kvinder, der ikke har det. Er der noget om det og hvad betyder det for kvinder med astma?

Skrevet af:

Charlotte Suppli Ulrik

30. marts - 2022


Vi har spurgt professor og overlæge Charlotte Suppli Ulrik om, hvad astma har af betydning for din fertilitet.

Hvordan hænger astma og fertilitet sammen?

Det er svært at fortælle kort, for der er meget vi ikke er helt sikre på.

Vi ved, at astma er en kronisk sygdom i luftvejene, hvor det grundlæggende problem er en betændelseslignende tilstand i luftvejene, som betyder, at slimhinden i luftvejene fylder for meget, hvorved man får sværere ved at trække vejret.

Om skribenten

Professor og overlæge
Charlotte Suppli Ulrik fra
Lungemedicinsk Afdeling på
Hvidovre Hospital.

Det bliver primært behandlet med medicin, inhaleret binyrebarkhormon, som behandler irritationen i luftvejene, så det bliver nemmere at trække vejret. Man kan også have den irritation eller betændelsestilstand i fx næse, hud, øjne ved allergier eller eksem.

Det vi ved er at en sådan irritations- og betændelseslignende tilstand som f.eks. astma, allergi eller eksem sandsynligvis også går i livmoderen. Så hvis man gerne vil være gravid og det lille befrugtede æg skal sætte sig fast, kan det have sværere ved det, pga. netop denne tilstand. Vi ved fra en række kroniske sygdomme, hvor der er en aktivering af  vores immunforsvar, feks. ved nogle gigtsygdomme, at det kan relatere sig til muligheden for at blive gravid - og gøre dette sværere.

Det er vigtigt at nævne, at studier viser, at dem der har astma alligevel ender med at få ligeså mange børn som dem der ikke har astma. Så det lykkedes altså at få børn, men det tager bare ofte lidt længere tid”

Kan astma have betydning under graviditeten også?

Hvis man har astma og bliver gravid, så ved vi at der er en sammenhæng mellem dårlig astmakontrol, dvs. Mange symptomer, og risikoen for  at børnene bliver født for tidligt, er for små eller lignende. Så også i den sammenhæng er det værd at have sin astma under kontrol og i behandling, så man kan undgå de komplikationer.

For lige at afklare den skrøne der eventuelt skulle være om medicin og graviditet, så skal man selvfølgelig undgå i størst muligt omfang medicin, hvis man vil være eller er gravid. Men i forhold til astma, så er inhaleret binyrebarkhormon direkte i lungerne og i de mængder ikke problematisk. Specielt når man sammenholder det med risikoen for bl.a.  for tidlig fødsel eller for lav fødselsvægt.

Hvor mange vil det typisk berøre?

Op mod 10% af den danske befolkning har astma, så potentielt berører det rigtig mange. Men vi ved det ikke med sikkerhed endnu. Mange forestiller sig ikke, at astma og fertilitet har en sammenhæng. Men der er en sammenhæng, og det er vigtigt at være opmærksom på, ikke mindst da mange patienter med astma ikke er så gode til at huske deres forebyggende  medicin. En af årsagerne er, at der kan gå lang tid fra man holder op med medicinen til der kommer symptomer. Og så er der, desværre, også mange, der bare vænner sig til at hoste lidt mere, være lang tid om at komme sig over forkølelser, have lidt mere åndenød osv. Selvom de kunne være fri for symptomer (og velbehandlede) på den forebyggende medicin. .

Men man skal altså have styr på sin astma. Studier viser og vi er stærke i troen på, at hvis man er velbehandlet så er det ikke astma, der gør, at man ikke får  de børn man gerne vil have

Er der forskel på alder eller situation når man kigger med kvinder med astma og fertilitet?

På Hvidovre har vi kigget på en gruppe kvinder med astma, der er blevet gravide og sammenlignet dem med en gruppe gravide uden astma.

  • Af dem der var under 35 år, havde dobbelt så mange af kvinderne med astma været i fertilitetsbehandling end den gruppe, der ikke havde astma.
  • I gruppen uden astma, der havde dobbelt så mange af dem over 35 år været i fertilitetsbehandling i forhold til dem under 35 år.
  • Og i astma-gruppen  havde  hele 3 gange så mange af dem over 35 år været i fertilitets  behandling end dem under 35 år.

Derfor kunne vi altså konkludere, at  astma og alder kombineret har en sammenhæng med behovet for fertilitetsbehandling.

Gælder det også for andre kroniske sygdomme?

Ja, for når kroppen er syg, så nedprioriterer den fertiliteten” Det er helt simpelt. Kroppen tænker at det ikke går at blive gravid, hvis kroppen ikke er okay.

Dybest set, så er vi jo i dyreverdenen: Det handler om at arten skal overleve, så de stærkeste og sundeste reproducerer sig. Hvis du spørger naturen, så så den helst du blev gravid tidligt og kun, hvis du er helt sund og rask.

Hvordan er behandlingen? Og hvis man bliver behandlet for sin astma - kan det så med sikkerhed have positiv effekt på fertiliteten?

Det er meget simpelt, man skal sørge for at have sin astma under kontrol med den rette mængde medicin. Så er vi ret overbeviste om at man får sine børn (med eller uden fertilitetsbehandling), men de endelige beviser mangler stadig.

Påvirker astma også mænds fertilitet?

Det er ikke blevet undersøgt, så det ved vi ikke. Men vi tror det kan have en betydning for mænds fertilitet - for hvorfor skulle det kun ramme kvinder? Der er f.eks. nogle studier, der viser, at hvis mænd bliver overvægtige før de går i puberteten, så er der en større risiko for at deres børn udvikler  astma .

Hvad er dit råd til unge kvinder med astma?

Grundlæggende skal man sikre sig, at det er astma man har og at det bliver så godt behandlet som muligt. Det skal man snakke med sin egen læge omkring. Forsøg gerne, at nå dertil hvor der godt styr på symptomerne på den mindst mulige dosis af medicin.

Meget tyder nemlig så på, at det går lettere med at blive gravid.