Læge: Hvilken betydning har PCOS for min fertilitet?

Hvis du får diagnosticeret PCOS, er der ikke nødvendigvis grund til at råbe bål og brand fra starten. Det er nemlig ikke kun selve diagnosen, der siger noget om din fertilitet, men derimod de symptomer, du har.

Skrevet af:

wawa

31. august - 2021


Vi har spurgt overlæge og endokrinolog Dorte Glintborg om, hvad en PCOS-diagnose helt konkret dækker over, og hvad den betyder for dine chancer for at blive gravid.

Du har skrevet en Ph.d. om PCOS for nogle år siden – vil du fortælle lidt mere om den?

Jeg skrev en Ph.d. i 2005 og en doktorafhandling i 2015. Jeg var yngre læge og blev tilbudt forskningsprojektet. Min interesse for PCOS har udviklet sig gennem årene. Da jeg startede med at lave forskningen, var der relativt få, der interesserede sig for PCOS. Det er helt anderledes i dag.

PCOS blev rigtig defineret i 2003 ud fra de såkaldte “Rotterdam kriterier”. Først herefter blev man enige om de fælles kriterier for PCOS. Navnet “Rotterdam kriterierne” kommer af stedet for en afholdt konference for PCOS.

Tidligere lagde gynækologer vægt på ultralydsscanning, mens endokrinologer lagde vægt på testosteron. Så tidligere var der forskellige kriterier for PCOS, som også varierede fra land til land, indtil man så blev enige om at lave nogle fælles kriterier. Så man er i dag enige om symptomerne og hvad man taler om, når man taler om PCOS – og hvad der skal til, før man siger, at en kvinde har PCOS.

Dorte Glintborg

Hun er endokrinolog og overlæge i medicinsk
endokrinologi ved Odense Universitetshospital (OUH).
Hun har skrevet doktordisputats og forsker i
hormonsygdommen PCOS, og så er hun medforfatter på
flere end 100 videnskabelige artikler i både ind- og udland.

Vil du forklare forskellen på PCO og PCOS?

Hvis man googler “Rotterdam kriterier”, så vil publikationen vise tre kriterier for PCOS. Det første kriterie er, at man har konstateret PCO ved en ultralydsscanning. Det vil sige, at man har flere end 20 ægblærer (follikler) på én eller begge æggestokke. Kriterie to er, at man har forhøjet testosteron-niveau – enten målt i blodet eller synligt på kroppen ved øget behåring og/eller udtalt akne. Det tredje kriterie er mangelfuld ægløsning, som viser sig ved lange intervaller (mere end 35 dage) mellem menstruationerne eller mindre end 8 menstruationer på et år. Hvis man har 2 ud af 3 kriterier – og andre sygdomme er udelukket – så siger man, at man har PCOS.

I folkemunde bliver PCO og PCOS ofte forvekslet. Folk siger: “Jeg har PCO”, ligesom det i sin tid hed PCO-foreningen. Mange siger, at PCO og PCOS er det samme, men det er det altså ikke helt, og man kan godt have PCOS uden at have PCO, hvis man eksempelvis har uregelmæssig menstruation og for meget testosteron.

Mange kan tro, at de har PCOS, hvis de bliver scannet hos deres gynækolog og får at vide, at de har PCO.

Men hvis man har regelmæssig menstruation og ikke har uønsket hårvækst eller forhøjet testosteron, så har man ikke PCOS, selvom man får diagnosticeret PCO.

Hvis du er en ung frisk kvinde i start-tyverne, så har du oftest nogle store og flotte æggestokke med mange æg. Og disse kan nemt ligne en PCO-æggestok uden at hænge sammen med de andre symptomer på PCOS. De seneste år er ultralydsscannere blevet så gode, at de forstørrer æggestokkene, så man kan se mange flere æg end tidligere.

Man skal altså ikke bare stille diagnosen PCOS ud fra en scanning alene – man skal også have andre symptomer. Specielt hos unge kvinder under 25 år. Som ung er det også normalt at have en uregelmæssig cyklus. Det er en del af dét at kroppen modnes.

Der er mange, der bliver forskrækkede over de forstørrede æggestokke og den uregelmæssige cyklus og bliver i tvivl om, hvorvidt de overhovedet kan få børn. Her er det vigtigt at sige, at det kan man altså godt, og at det er ganske normalt, at cyklus er uregelmæssig, når man er ung. PCO alene er ikke farligt for fertiliteten.

Hvad er udviklingen i antallet af kvinder, der har fået konstateret PCO/PCOS, i Danmark og Europa? Er der flere eller færre?

Man siger, at der er blevet flere, men hos mange hænger PCOS sammen med overvægt. Hvis en kvinde tager på, så forstyrrer det hendes cyklus, og så får hun flere symptomer på PCOS. Så i takt med, at vi er blevet mere overvægtige, er der også flere, der får stillet diagnosen – og lægerne er også blevet mere opmærksomme på PCOS.

Hvordan behandler man PCOS? Er der forskel ved graviditetsønske eller hvilken alder man har?

Det kommer an på, hvilke symptomer man har på PCOS. Hvis der er et graviditetsønske, så kan man først komme i fertilitetsbehandling ved et bmi under 30, og så ligger fokus på dette. Ved graviditetsønske giver man heller ikke p-piller, som man gør, hvis kvinden er yngre.

Kan PCOS udvikle sig, hvis man eksempelvis har været på p-piller i mange år?

P-piller er neutrale og gør hverken PCOS værre eller bedre. Når man stopper sine p-piller, så har man PCOS i samme omfang, som da man startede på p-piller.

Kvinder med PCOS skal være opmærksomme på at holde vægten og ikke tage for meget på. Brugen af p-piller kan forhindre, at man kan følge sin cyklus. Hvis man har fået konstateret PCOS, er der så noget, man skal være opmærksom på i hverdagene og i forhold til fremtiden?

Hvis man er normalvægtig, skal man have fokus på at holde sin vægt. Hvis man er overvægtig, skal man fokusere på et vægttab. Og hvis det er svært at tabe sig, så skal man forsøge i det mindste at holde en sund livsstil. Det er noget af det, der påvirker PCOS mest – og overvægt øger også risikoen for at udvikle blandt andet diabetes. Hvis man er overvægtig og taber sig, kan man komme ud af sin PCOS, men hvis man er normalvægtig eller måske til den undervægtige side, så er vægttab ikke løsningen.

Er der noget om, at man har sværere ved at blive gravid, hvis man har PCO eller PCOS?

Ja, men primært hvis man har en uregelmæssig cyklus. Selve chancerne for at blive gravid i fertilitetsbehandling er ikke lavere, hvis man har PCOS, end hvis man ikke har. Det er ægløsningsproblemer, der er PCOS-kvindernes primære problem, og ikke kvaliteten af deres æg. De skal have hjælp til ægløsning: Det er dét, der fylder mest. Der er dog forskning, der tyder på, at man kan have en øget risiko for at abortere, hvis man har PCOS.

Er PCOS arvelig?

Ikke i så udtalt grad, at man tilråder screening eller noget. Hvis man screener alle danske kvinder, så har ca. 20% symptomer, der minder om eller ligner PCOS. Så derfor undersøges kun kvinder med symptomer på PCOS.

Kan PCOS blive bedre med alderen?

Det kommer an på, hvilke aspekter man kigger på. Ægløsning kan eksempelvis modnes lidt: Vi ser ofte, at kvinder med PCOS får en mere regelmæssig cyklus med alderen. Men hvis man tager 20 kg. på, bliver det jo ikke bedre med alderen. Ægløsningen bliver måske bedre, men sådan noget som hårvæksten bliver ikke bedre. Det kommer altså meget an på, hvad man kigger på, men i forhold til infertilitet kan det godt blive lidt bedre med alderen, ja.

Har du en afsluttende bemærkning?

Hvis man har PCO eller PCOS og er bekymret for, om man kan blive gravid i fremtiden, så skal man følge sin cyklus. Er den regelmæssig? Det kan godt være, at man har en lidt længere cyklus, men så længe at man har en, så tyder det på, at man har ægløsning. Og så kan man tage det mere roligt.

Overordnet set skal man huske, at PCOS i sig selv ikke behøver at betyde, at man vil få svært ved at blive gravid.

Måske tager det lidt længere tid at blive gravid, men det behøver ikke at betyde mere end det. Så prøv i stedet at have dit fokus på ikke at være eller blive overvægtig. Og stop med at tage prævention i god tid, så du så tidligt som muligt får overblik over din cyklus. Det er mine råd.