Hvordan kommer sundhedssystemet til at tage hånd om mig som gravid?

I Danmark har man ”Anbefalinger for Svangreomsorgen,” som beskriver hvad man kan forvente af sundhedssystemet. Jordemoder Louise fra Juno IVF fortæller om udgangspunktet for at følge en gravid i Danmark.

Skrevet af:

Louise Holst Dissing

24. juni - 2022


Om skribent: Louise Holst Dissing, Jordemoder, familiedannelse og ægdonationskoordinator hos JunoIVFDet er altid dit eget ansvar at videregive oplysninger om sygdomme og psyke, så du kan få den hjælp eller de afklaringer du skal have undervejs

Her i artiklen kan du læse små uddrag af Anbefalinger for Svangreomsorgen 2021, så du ved hvad der udgangspunktet for at følge en gravid i Danmark. Der vil løbende blive taget stilling til om du skal følges yderligere, hvis du fx venter tvillinger, tidligere har født for tidligt, har diabetes eller andre sygdomstilstande, er overvægtig, ryger eller hvis du er gravid efter ægdonation.


”De kommende forældre kan være sårbare og /eller socialt udsatte af forskellige årsager og kan have behov for meget forskellige ydelser. Det er væsentligt, at parret tilbydes ydelser og indsatser, der iværksættes så tidligt som muligt i graviditeten”

Anbefalinger for Svangreomsorgen 2021, s. 31”Grundforløbet sammensat af 3 konsultationer hos den praktiserende læge og 5-6 konsultationer hos jordemoderen (indtil terminen). Konsultationerne er tidsmæssigt tilrettelagt ud fra obstetriske overvejelser om forhold, som man skal være særlig opmærksom på ved den pågældende gestationsalder. Derudover sikrer grundforløbet, at konsultationerne er fordelt hensigtsmæssigt i graviditeten. Raske gravide uden risici og med ukompliceret graviditet følger grundforløbet. Kvinder med fysisk eller psykisk lidelse eller med sociale problemstillinger tilbydes supplerende konsultationer ud over grundforløbet efter behov.”

Anbefalinger for Svangreomsorgen 2021, s. 45Den første jordemoderkonsultation bliver oftest afholdt i uge 10-15 og helst inden udgangen af 1. trimester. Det er i jordemødrene, som sørger for opsporing af problemer, enten fysiske eller psykiske, som man vil prøve at hjælpe dig med.

”Tidlig opsporing er en universel ydelse, hvilket er en forudsætning for at finde gravide i udsatte og sårbare positioner, jf. kapitel 4. Ved den første jordemoderkonsultationen anbefales at udforme en individuel plan, hvor fødestedets tilbud og muligheder drøftes og vælges af den gravide og hendes partner ud fra de behov og ønsker, der er på dette tidspunkt. Derudover er der ved den første jordemoderkonsultation et stort fokus på at drøfte og understøtte kvindens eventuelle ønsker og behov for sundhedsfremmende tiltag, rådgive om afhjælpning af tidlige graviditetsgener, samt at drøfte tanker og følelser i relation til graviditetens forløb og det kommende forældreskab. Dermed kan en tidlig jordemoderkonsultation medvirke til at skabe større tryghed hos den gravide og hendes partner.”

Anbefalinger for Svangreomsorgen 2021, s. 46”Såfremt lægen allerede ved første konsultation er bekendt med, at der er medicinske, obstetriske eller psykosociale forhold hos kvinden (eller i hjemmet), der giver anledning til særlig opmærksomhed, skal Ved alle konsultationer inviteres faderen/partneren til at deltage. Familiedannelse og tilknytning mellem barn og forældre starter prænatalt hos begge forældre. Samtaler og materialer om graviditet, fødsel og spædbarnspleje bør overvejende henvende sig til begge forældre. 48 Sundhedsstyrelsen 2021 det fremgå af henvisningen. Dette med henblik på, at kvinden allerede her indplaceres på det rette svangreniveau, se beskrivelse af niveauer i kapitel 2. Det har betydning for kvindens helbred og fostrets udvikling, at der så tidligt som muligt sker henvisning til obstetrisk afdeling i forhold til de særlige omstændigheder, der kan knytte sig til den enkelte kvinde, hendes partner og/eller øvrige familie.”

Anbefalinger for Svangreomsorgen 2021, s. 47-48