Hvad kan man få dækket økonomisk i fertilitetsbehandling?

Der er få ting man faktisk får dækket igennem sin fertilitetsbehandling. Vi har lavet et hurtigt overblik over de muligheder der er.

Skrevet af:

wawa

16. maj - 2022


Fertilitetsbehandling er dyrt og det er de færreste forsikringsselskaber, der dækker når det kommer til infertilitet. Hvad er egentlig mulighederne?

Der er ikke mange forsikringer som dækker udgifter til fertilitetsbehandling. Faktisk tæt på ingen. Men hvis du har tegnet en sundhedsforsikring privat eller gennem dit arbejde, kan du få noget støtte. Du skal kontakte din sundhedsforsikring, hvor du vil blive informeret om selskabets procedurer for det videre forløb. Din klinik vil typisk være behjælpelig med udfyldelse af eventuelle papirer.

Ufrivillig barnløshed er en kronisk sygdom. Betyder det at jeg kan få kroniker tilskud til medicin?

Ja, det er faktisk blevet genindført. De gamle medicintilskudsregler gør, at det igen bliver muligt at søge om kronikertilskud, hvis man har store udgifter til fertilitetsmedicin. Hermed vil den årlige egenbetaling maksimalt være 3.655 kr.

Du skal snakke med din læge om at søge kronikertilskud.

Får man yderligere tilskud fra en eventuel sygeforsikring?

Har du en sygeforsikring skal du ringe til dem og høre deres specifikke forhold.

Hvis vi fx ser på Sygesikring Danmark så siger de, at hvis du er medlem af Gruppe 5, får du et tilskud på 50 % til det billigste præparat, mens medlemmer af Gruppe 1 får fuld dækning.

Sygesikring Danmark siger selv:

“Når "danmark" giver tilskud til medicin, gives således tilskud til den nettoudgift medlemmet har, efter at det offentlige tilskud og eventuelt kronikertilskud er trukket fra regningen.

Vores svar er således, at udgifter til fertilitetsbehandling ligestilles med udgifter til andet medicinkøb, og det er medlemmets nettoudgift, der er udgangspunktet for beregningen af tilskuddet”

Er der regler for hvornår jeg skal være en del af sygeforsikringen?

De fleste sygesikringer har en regel om at man skal være medlem på forhånd. Der er det som sygesikringer kalder et helhedskrav.

Helbredskravet betyder, at man skal være rask i optagelsesøjeblikket, hvilket indebærer, at man ikke umiddelbart kan optages, hvis man har eller forventer at skulle have behandling eller forventer at skulle have medicin. Hvis man således står overfor en fertilitetsbehandling, vil man dermed ikke opfylde helbredskravet” udtaler Sygesikring Danmark.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke har været medlem og står og skal i fertilitetsbehandling?

Så må du ‘nøjes’ med at udnytte det tidligere nævnte kronikertilskud du kan læse om længere oppe i artiklen. Det skal du snakke med din læge om at søge.