Hvad er epigenetik og hvad betyder det for kvinder, der bruger donoræg?

Kvinder der bruger donoræg er ofte bekymret for, at de ikke vil dele genetisk information med deres barn. Men forskning i epigenetik har vist, at det prænatale livmodermiljø spiller en afgørende rolle i udvikling af fosterets hjerne, metabolisme, immunforsvar og adskillige andre faktorer.

Skrevet af:

wawa

23. august - 2022


Bortset fra nogle få undtagelser indeholder alle celler i kroppen det samme arvemateriale: DNA. Der findes dog mange forskellige celletyper, der har specialiserede funktioner. Kort fortalt, så er det, der afgør en celles specialisering, hvilke typer af proteiner den udtrykker, og dermed hvilke biokemiske reaktioner den kan katalysere.

Epigenetik kan være med til at forklare, hvordan celler specialiseres (differentieres) – fra det befrugtede æg til det nyfødte barn og videre i livet – men det kan også være med til at belyse, hvad der sker, når en celle glemmer, hvad den er.


Hvad har det af betydning for et foster?

Sagt på en lidt mere forståelig måde, så betyder det, at alle vores celler i kroppen indeholder nøjagtigt det samme arvemateriale, men cellerne adskiller sig ved, hvilke gener der er tændt eller slukkede. Epigenetik er med til at afgøre, hvilke gener der er tændt og dermed kommer til udtryk på et givet tidspunkt.

De epigenetiske mekanismer er helt afgørende for udviklingen af et barn i fosterstadiet og i de første leveår. I cellerne findes der epigenetiske enzymer, som kan påsætte eller fjerne forskellige små molekyler, der er med til at tænde eller slukke et bestemt gen.

Forskning tyder også på, at vi kan give en del af vores epigenetiske information videre til vores børn.

Tidligere troede man, at generne i form af DNA var det eneste, vi arvede fra vores mor og far. Men med epigenetikken er der sket et nybrud i forståelsen af arvelighed.


Hvad betyder det for kvinder, der bruger donoræg?

Det betyder, at forældrenes epigenetik ser ud til at have betydning for barnet. Hvis de epigenetiske ændringer nedarves, kan man sige, at det ser ud som om, at forældrene kan give en lille del af deres nuværende liv videre til deres børn – både gennem epigenetiske ændringer af sædceller og ægget, inden det befrugtes, men også senere gennem fosterets udvikling i kvindens mave.

Kvinder der bruger donoræg er ofte bekymret for, at de ikke vil dele genetisk information med deres barn. Men forskning i epigenetik har vist, at det prænatale livmodermiljø spiller en afgørende rolle i udvikling af fosterets hjerne, metabolisme, immunforsvar og adskillige andre faktorer.