Fravær på arbejdspladsen under fertilitetsbehandling

Hvordan er det nu med undersøgelser og behandling i arbejdstiden - gælder det som sygefravær og dermed lovligt fravær fra arbejde? Bliv klogere her.

Skrevet af:

wawa

21. marts - 2022


Fravær på arbejdspladsen under fertilitetsbehandling

​For kvinden der behandles gælder, at undersøgelser og behandling for barnløshed betragtes som sygefravær og dermed lovligt fravær fra arbejde. Hvis kvinden indgår en § 56-aftale, kan hendes arbejdsgiver få økonomisk refusion fra 1. fraværsdag, der skyldes barnløshedsbehandlingen.

Alle lønmodtagere har mulighed for at ansøge om en § 56-aftale, hvad enten man får løn eller sygedagpenge under sygefravær og uanset, om man er privat eller offentligt ansat. En § 56-aftale indgås mellem kvinden og arbejdsgiveren og skal godkendes af kvindens bopælskommune.

Hvis du har en partner, og din partner gerne vil deltage i scanninger og ægudtagning mv., må partneren selv dække sit fravær fx. ved at bede om en feriedag.

Hvad er Paragraf 56:

Din arbejdsgiver kan lave en aftale med dig (lønmodtageren) efter sygedagpengelovens § 56 om, at arbejdsgiveren kan få udbetalt refusion af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden. Aftalen skal godkendes af kommunen, som udbetaler sygedagpenge til arbejdsgiveren de første 30 dage af sygefraværet. Det er det, der hedder en § 56-aftale.

Der er dog nogle rammer. Fertilitetsbehandling, der ikke er besluttet, når medarbejderen bliver ansat, giver ikke ret til refusion.

Hvordan dokumenteres det, at behandlingen er besluttet på ansættelsestidspunktet?

§56-aftaler til behandling kan kun handle om fravær til lægelig anbefalet behandling. Derfor er det en betingelse, at en læge har konstateret, at der er et behov for behandling. Behandlingen er besluttet på det tidspunkt, hvor den behandlende læge og du selv (lønmodtageren)  beslutter, at en behandling skal starte. Hvis der er tvivl om, hvornår behandlingen er besluttet, kan kommunen spørge lægen.

Det er meget vigtigt at nævne, at det er ikke er et krav for § 56-aftaler, at du (lønmodtageren) har fortalt arbejdsgiveren om en planlagt behandling, inden ansættelsen begynder.