Forsker: Få svar på nogle de hyppigst stillede spørgsmål om graviditetstab

Er sorgen mindre ved tidlige graviditetstab end ved sene? Kan ens livsstil være årsag til en abort? Og er der generelt en større risiko for at miste en graviditet, hvis man er i fertilitetsbehandling? Læs med her.

Skrevet af:

Tanja Schlaikjær Hartwig

16. december - 2021


Vi har indsamlet spørgsmål om graviditetstab fra kvinder i behandling og fået læge og forsker Tanja Schlaikjær Hartwig til at svare på dem. Tanja er klinisk ansvarlig på COPL-projektet og har i mange år forsket intenst i graviditetstab på Hvidovre Hospital.

Har stress en betydning for graviditetstab?

Der er ikke fundet videnskabeligt belæg for, at stress før og i den tidlige graviditet øger risikoen for graviditetstab. Derimod lader det til, at graviditetstab kan medføre efterfølgende udvikling af stress. Det er dog vist, at et pludseligt dødsfald hos en nær person kan øge risikoen for tidligt graviditetstab.

Er det virkelig et lige så stort tab før uge 12 som tæt på termin?

Det er det bestemt ikke for alle. Men både i forskning og i vores daglige kontakt med par, der har mistet, ser vi, at sorgen ikke nødvendigvis afhænger af graviditetslængden, men i højere grad af den "rygsæk", vi hver især bærer med os.  Vi må anerkende, at sorg er individuel – og hverken dens længde eller dybde kan forudses.

Kan livsstil være en årsag til abort?

Ja, det er der efterhånden flere studier, der har vist. Vi ved for eksempel, at rygning, overvægt og svær undervægt øger risikoen for graviditetstab og graviditetskomplikationer. Så der er god grund til at gøre en indsats på disse områder, hvis det er noget, du har mulighed for. Ligeledes kan hyppigt natarbejde i første trimester øge din risiko for at tabe.

Hvor mange bliver gravide efter flere aborter?

Sandsynligheden for en succesfuld graviditet efter første tab er ikke vel undersøgt, men lader til at være over 90%, dog med stor betydning af kvindens alder. Hos par med gentagne graviditetstab har alderen også stor betydning, men generelt ses succesraten at falde, jo flere tab man har.

Hvad er den hyppigste årsag til tidligt tab i graviditeten?

Den hyppigste årsag til tidlige tab er et afvigende antal kromosomer hos fosteret, hvilket udgør forklaringen i ca. 60% af tabene. Oftest drejer det sig om et ekstra kromosom, og langt de fleste gange er afvigelsen opstået spontant, altså ikke nedarvet fra mor og far. Ved tab i 2. trimester er det dog sjældent kromosomfejl.

Er der sammenhæng mellem en spontan abort og en abort efter en graviditet i æggelederen?

Nej, som oftest ikke. Der kan dog i sjældne tilfælde være arvæv (eksempelvis efter ubehandlet klamydia eller endometriose), der både påvirker æggeledere og livmoder. Selvom traumet ved en graviditet i æggelederen for de fleste er stort, tæller denne form for tab ikke med i de 3, man skal have, før der kan henvises til Enheden for gentagne graviditetstab. Dette skyldes netop, at mekanismerne bag tabene sjældent er de samme.

Hvor mange gange skal man miste, før der er tale om, at ”kvinden” kan have svært ved at holde på fosteret?

Efter 3 tab (og her tæller biokemiske aborter også med) kan diagnosen "gentagne aborter" stilles, og man kan derefter henvises til en enhed for gentagne graviditetstab. Først efter yderligere undersøgelser vil man i nogle tilfælde finde forklaringen hos kvinden.

Hvor hurtigt falder ens hCG efter en spontan abort?

Det er meget forskelligt og afhænger blandt andet af, hvor højt det var på tabstidspunktet samt eventuelt restvæv i livmoderen. I de første dage efter tabet falder hCG kraftigt, hvorefter reduktionen aftager. Som oftest vil hCG-niveauet være tæt på 0 efter nogle uger, og man vil da have sin første ægløsning. De fleste får derfor menstruation efter 4-6 uger, men det er normalt, at der kan gå op til 8 uger.

Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for sin krop efter 2 graviditetstab?

Først og fremmest bør du leve sundt uden røg og for meget alkohol, samt holde dig aktiv. Dette gælder med fordel både manden og kvinden. Jeg oplever også, at mange kan have brug for en lille pause i forsøget på at blive gravid, så man mentalt kan finde ro og forberede sig på en ny graviditet.

At blive gravid igen efter 2 tab vil for de fleste medføre øget bekymring og stress, hvilket kan være godt at være forberedt på. Et dansk studie har for eksempel vist god effekt af meditation til reduktion af stress i forbindelse med gentagne graviditetstab.

Er chancen for at gennemføre en graviditet mindre, hvis man har oplevet graviditetstab før? Og er det rigtigt, at der er størst sandsynlighed for at miste ved allerførste graviditet?

Nej, det er ikke rigtigt, at sandsynligheden er størst ved første graviditet – tværtimod faktisk, da risikoen for tab stiger med alderen. Men det er rigtigt, at chancerne for en succesfuld graviditet falder, jo flere tab du har oplevet. I en dansk opgørelse fandt man, at 60-70% af alle kvinder med 3 tab vil opnå en succesfuld graviditet. Disse tal dækker dog over alle aldre, og succesraten er dermed større, jo yngre du er.

Hvor mange graviditetstab er normalt at have? Er det unormalt at have graviditetstab?

1 ud af 4 graviditeter ender i et tab, så det er i hvert fald ikke unormalt at tabe. Ikke desto mindre skal mekanismerne bag tab undersøges, så vi kan blive bedre til at belyse mulige måder at forebygge dem på.

Kan et tab skyldes, at sædcellen, som befrugter ægget, ikke er rask?

Sandsynligvis ja. Det er i hvert fald en af de hypoteser, vi undersøger i COPL-projektet. Mindre studier har antydet en øget risiko for tab, hvis manden har en høj grad af DNA-skade i sine sædceller. Ligeledes kan genetiske sygdomme også nedarves fra faderen.

Hvordan defineres et graviditetstab? Hvis man for eksempel tester positiv og 2 dage senere får sin menstruation?

Et graviditetstab defineres som en uprovokeret udskillelse eller stop i udviklingen af en erkendt graviditet. Det anses derfor også som et tab, hvis man aborterer 2 dage efter en positiv test. Den afgørende faktor er, om der er sikker hCG-stigning, enten påvist ved en graviditetstest eller blodprøve.

Er der en grund til, at man altid kigger på kvinden og ikke ser på både kvinden OG manden?

Historisk set har graviditetstab været betragtet som et problem, der primært vedrørte kvinden. Denne opfattelse er heldigvis ved at ændre sig, og mere forskning fokuserer nu også på manden – herunder COPL-projektet. Når par i dag henvises til enheden for gentagne graviditetstab, gennemgås mandens historik også, ligesom der laves kromosomundersøgelse på både mand og kvinde. Men det er helt rigtigt, at vi har brug for meget mere viden om mandens bidrag.

Er der generelt større risiko for tab, når man er i fertilitetsbehandling?

Nej, det lader det ikke til. Det kan måske virke til, at risikoen for tab er større, hvis man er i fertilitetsbehandling, men det skyldes nok nærmere, at vi følger graviditeten tæt helt fra start og dermed også hurtigt erkender, hvis der er et tab.

Hvad er dine bedste råd til en svag livmoderhals i 2.graviditet efter at have mistet på grund af det i uge 22?

Tag en snak med din gynækolog/ fødselslæge. Nogle kvinder kan have gavn af en såkaldt cerclage (sammensnøring af livmoderhalsen) i en efterfølgende graviditet, men dette skal vurderes i det enkelte tilfælde baseret på tidligere forløb og eventuelt ud fra en ultralydsscanning.

Når man nu kender til den store sorg, der kan medfølge med hvert tab, hvorfor tilbydes man så ikke samtaler eller terapi?

Ja, det er et godt spørgsmål, som nok primært drejer sig om ressourcer. Der har desuden ikke tidligere været så stort fokus på de psykiske konsekvenser af at miste en graviditet, og det har derfor ikke været tydeligt, at mange har haft brug for støtte.

Internationale eksperter indenfor graviditetstab anbefaler i dag, at der tilbydes support allerede efter 1. tab.