Forsker: "De fleste trøstes med, at det er naturens kvalitetskontrol"

Graviditetstab er relativt normalt og op mod 25% af danske kvinder vil opleve et graviditetstab i løbet af deres liv. Men 1-2% vil opleve gentagne graviditetstab. Hvad betyder det for kvinderne?

Skrevet af:

Tanja Schlaikjær Hartwig

06. maj - 2021


Vi har talt med læge og forsker Tanja Schlaikjær Hartwig om, hvor forskningen indenfor gentagne graviditetstab er på vej hen, og hvor tæt vi er på at kunne forebygge graviditetstab i fremtiden.

I Danmark gennemgår 20.000 kvinder hvert år graviditetstab og i USA mere end 1 million. Som dansk kvinde har du en risiko på ca. 25% for på et tidspunkt i dit liv at opleve graviditetstab og 1-2% for at skulle opleve gentagne graviditetstab.

På trods af disse overvældende tal er det begrænset, hvor mange ressourcer der bruges på forskning i graviditetstab. Men på Hvidovre Hospital forsker de på livet løs i gentagne graviditetstab, og vi har derfor talt med læge og forsker Tanja Schlaikjær Hartwig.

I møder kvinderne hver dag, Tanja. Dem der igen har mistet en graviditet, I ser det store åbne sår. Hvad betyder det for jeres arbejde?

“Vi står hver dag i klinikken overfor patienter og ville ønske, vi kunne gøre noget mere for dem. Vi ved, at det kan føles både håbløst, ensomt og til tider som et mareridt uden ende, når man som kvinde igen mister en graviditet. Men jeg ved også, at vi er mange, som arbejder på højtryk med at afdække årsager til graviditetstab. Vi brænder for og håber på, at kunne forstå hvorfor op mod 25% af tidlige graviditeter ender i et tab. Det er jo høje tal! Nogle af tabene kunne måske være undgået og i stedet være resulteret i en rask og ønsket baby, hvis vi havde en større forståelse af bagvedliggende mekanismer”.

Tanja Schlaikjær Hartwig

Læge og forsker. Har i flere år forsket
intenst i gentagne graviditetstab
sammen med sit team af førende læger
og forskere på Hvidovre Hospital.

Kan du tegne et billede af de kvinder og par, som I typisk møder?

“Nej, der findes desværre ikke et typisk billede af parret, der oplever gentagne graviditetstab. Tværtimod ser vi i klinikken en meget broget skare af kvinder og par. Dog ved vi, at alder spiller en væsentlig rolle, og at vi for nogle par opnår gode resultater ved simple livsstilsændringer.

Men forskningen skal gerne gøre os klogere på, hvad vi skal stille op for at undgå, at man som kvinde eller par skal igennem store fysiske og psykiske udfordringer for at blive forældre.

Der foretages i dag ingen rutinemæssige undersøgelser af den mistede graviditet eller af parret, da dette nemlig først tilbydes efter tre på hinanden følgende tab.

De fleste trøstes med, at det er naturens kvalitetskontrol, der sikrer at kun raske fostre overlever - det er en hård besked at få!

Og mange ønsker en konkret forklaring på, hvad der var galt med deres foster, og dermed også et svar på hvordan det kan undgås at ske igen. Graviditetstab og infertilitet anses desværre stadig af mange for at være ”en naturlig del af livet” og ikke en sygdom, som skal bekæmpes”.

Hvad viser jeres forskning indtil nu?

“Der er påvist en række risikofaktorer for gentagne graviditetstab herunder alder, livsstilsfaktorer, forstyrrelser i kvindens stofskifte, andre hormonforstyrrelser, forstyrrelser i immunsystemet eller blodets evne til at størkne, men der er kun lavet ganske lidt forskning inden for førstegangstab, og vi mangler stadig effektive forebyggelses- og behandlingsmuligheder. Vi oplever heldigvis en stigende fokus på emnet, og der er på nuværende tidspunkt store studier undervejs, som forhåbentlig afdækker mysteriet om graviditetstab og forbedrer mulighederne for forebyggelse og behandling i fremtiden”

Vi tænker, at de fleste kvinder og par ønsker sig svar på, hvorfor det er sket, så de har mulighed for at forebygge til næste gang. Er det så simpelt, at man kan forebygge et graviditetstab?

“Vi håber (og tror på), at vi med resultaterne fra vores forskning finder nogle af de mekanismer der fører til graviditetstab. Med den viden, vil vi også have en bedre forudsætning for at forebygge fremtidige tab. Det kan f.eks. være ved livsstilsændringer eller medicin der modvirker specifikke reaktioner i kroppen.

Vi ved allerede, at kromosomafvigelse er årsag til halvdelen af tidlige graviditetstab, men hvad med resten?

Hvor man tidligere har anset kromosomafvigelser for tilfældigt opståede og derfor ikke har kendt til måder at forebygge disse, tyder det nu på at mindre DNA skader i mandens sædceller kan være en mulig årsag.

DNA-skader som kan reduceres ved simple livsstilsændringer. Tilsvarende kan accelereret aldring øge risikoen for kromosomafvigelser i kvindens æg. Hvis det lykkes at forstå mekanismerne bag disse sammenhænge, vil vi også kunne forebygge nogle tab.

Vi ved allerede, at alder har en stor betydning for risikoen for graviditetstab. Dette skyldes bl.a. at forekomsten af kromosomafvigelser stiger betydeligt fra man er ca. 35 år. Så selvom der er mange faktorer der indgår i planlægningen af en graviditet, så vil vi, set med et sundhedspolitisk synspunkt, fraråde at udskyde det for længe”

I ser vel også den psykiske bagage kvinderne bærer rundt på, kan du sætte et par ord på, hvordan den ser ud?

“Graviditetstab er for mange kvinder en kæmpe fysisk og psykisk belastning. Før i tiden antog man, at sorgen måtte være mindre ved tidligere tab end ved sene. Vi ved nu, at sorgen i forbindelse med et graviditetstab ikke hænger proportionalt sammen med graviditetslængden. Sorg er en individuel følelse, der hverken kan forudsiges eller styres. Derfor oplever vi nu en større anerkendelse af den individuelle reaktion, som et tab medfører, hvad enten det er i graviditetsuge 7 eller 23. Vi håber dog på, at anerkendelse og forståelse bliver endnu mere udbredt, ikke kun blandt professionelle.

Mange kvinder oplever en opblussen i deres psykiske følger efter et tab, når de opnår en ny graviditet.

Vores patienter beskriver en grundlæggende angst og mistro til at en kommende graviditet udvikler sig som den skal. Følelser der ofte overskygger glæden ved graviditeten.

Vi har igennem det seneste halve år haft en psykolog i vores forskningsgruppe, som tilbyder samtaler med parrene umiddelbart efter de har tabt, og igen når kvinden bliver gravid igen. De par der har haft samtaler med psykologen, har stor glæde af de konkrete redskaber de får til at håndtere de svære følelser”.

Som forsker: Hvad er dit ønske for det her område og denne patientgruppe?

“Vores ønske er, at graviditetstab (ikke kun gentagne) i fremtiden prioriteres højere både politisk, økonomisk og sundhedsfagligt. Uden forskning bliver vi ikke klogere på behandling og forebyggelse af graviditetstab, og vi håber derfor at der findes midler til at gennemføre relevante forskningsprojekter, der på sigt kan give os bedre muligheder for udredning og behandling af denne store patientgruppe. Vi drømmer om at kunne tilbyde flere svar og bedre omsorg for denne patientgruppe i form af udredning, opfølgende besøg og tilbud om psykologhjælp. De seneste år er der heldigvis kommet mere fokus på området, men vi har stadig en masse arbejde foran os”.

Lige nu forsker man på livet løs i gentagne graviditetstab på Hvidovre Hospital. Du kan læse meget mere om forskningen og hvordan du kan bidrage til og deltage i forskningen, hvis du selv har oplevet gentagne graviditetstab på graviditetstab.dk