Forsker: Få svar på nogle de oftest stillede spørgsmål om mænds fertilitet

Kan et drengebarn arve sin fars nedsatte sædkvalitet? Kan du som mand spise eller motionere dig til en bedre fertilitet? Og hvordan defineres nedsat sædkvalitet egentlig? Læs med her.

Skrevet af:

wawa

14. januar - 2022


Vi har indsamlet spørgsmål om mænds fertilitet og sædkvalitet og fået overlæge og forsker Niels Jørgensen til at svare på dem. Niels Jørgensen er speciallæge i endokrinologi og overlæge ved Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.

Hvornår vurderes sædkvaliteten som værende henholdsvis normal, nedsat og svært nedsat?

Der er ikke konsensus om klassifikationen. Man skal huske, at selv mænd med stærkt nedsat sædkvalitet vil kunne gøre en partner gravid, men jo bedre sædkvaliteten er, jo bedre er graviditetschancerne.

Hvis sædcellekoncentrationen er under 40 millioner/ml, vil det statistisk set kræve flere forsøg, før partneren bliver gravid. Hvis den er under 5 millioner/ml, er chancen for naturlig graviditet yderst beskeden. Lignende betragtninger kan gøres for andre sædparametre.

Hvor stor indflydelse har rygning på sædkvaliteten? Kan man ryge lidt? Og hvordan med alkohol?

En mand, der i graviditeten har været udsat for sin mors rygning, får dårligere sædkvalitet. Mændenes egen rygning af almindelig tobak trækker også i negativ retning. Ligeledes ser det ud til, at E-cigaretter også påvirker negativt.

Effekten af regelmæssigt forbrug af hash og andre stoffer kan være fra blot at reducere sædkvaliteten lidt til helt at stoppe sædcelledannelsen. Alkohol i moderate mængder skader ikke.

I hvor høj grad påvirker tidligere brug af kokain, cannabis osv. sædkvaliteten?

Det er meget variabelt. Hos nogle er der ingen senfølger, mens andre kan have ødelagt sædcelledannelsen permanent. Der er nok en sammenhæng med størrelsen af det tidligere forbrug.

Hvor meget må man træne, før det har en dårlig/god effekt på sædkvaliteten? Er noget sport bedre/dårligere?

For lidt fysisk aktivitet trækker sædkvaliteten i den forkerte retning. Omvendt ser overdreven fysisk aktivitet også ud til at kunne have en negativ effekt. Almindelig, hård motion skader ikke. Det er den overdrevne motion, hvor kroppen udtrættes vedvarende, der kan være skadende. Cykling ser dog ud til at have en negativ effekt, men igen: Almindelig motionstræning skader formentlig ikke. Men det er dårligt belyst.

Har overvægt indflydelse på mænds fertilitet?

Overvægtige mænd har større risiko for at have nedsat sædkvalitet end ikke-overvægtige. Logikken vil være, at man bør tabe sig, hvis man er overvægtig, men reelt er der ikke ordentlige studier, der har vist, at det hjælper på sædkvaliteten og graviditetschancerne at tabe sig.

Hvordan er det med sædevarme, stillesiddende arbejde, computer på skødet og mobiltelefon i lommen i forhold til en mands sædkvalitet? Påvirker det eller ej?

Varme og manglende fysisk aktivet påvirker sædkvaliteten negativt. Ikke det stillesiddende arbejde i sig selv. De moderne mobiltelefoner gør nok ingen skade, men det er dårligt undersøgt.

Er der nogle vitaminer eller kosttilskud, der hjælper på sædkvaliteten?

De mange påstande om effekten af tilskud er udokumenteret. De fleste kosttilskud gør ingen forskel. Der er ikke behov for specielle ”boostere”. De fleste undersøgelser, der er foretaget videnskabeligt korrekt af effekten af vitaminer og kosttilskud, har desværre vist, at de ikke gør noget godt.

Kan sædkvaliteten svinge kraftigt i perioder? Og hvorfor?

Sædkvaliteten kan falde kraftigt efter feber eller større sygdom, men kommer sig normalt igen. Kraftige fald skyldes oftest, at der er gået kort tid siden sidste sædudtømning.

Vi skal i gang med IVF med TESA. Hvor ofte finder man ikke sædceller?

Det kommer an på årsagen til, at der ikke er sædceller i sædvæsken. Hvis det skyldes aflukkede sædledere, vil chancen være næsten 100%. Hvis det skyldes en genetisk årsag, vil chancen være minimal. Jo større testiklerne er, jo større er chancen.

Hvis der ikke findes sædceller ved TESA (hvor man stikker en nål i testiklerne for at suge sædceller ud) kan man evt. gå videre med TESE (som er en operation, hvor man tager en lille vævsbid af testiklerne for at lede efter sædceller).

Er det rigtigt at et hårdt spark i en mands pung kan påvirke sædkvaliteten?

De hårde spark, de fleste mænd har oplevet, gør ikke langvarig skade. Kun hvis testikelstrukturen er blevet ødelagt, vil det have en langvarig negativ effekt. I disse situationer har man nok været indlagt på grund af sparket eller traumet mod pungen.

Hvorfor bliver der ikke rådgivet i, hvad manden kan gøre for at forbedre sin sædkvalitet?

Forskningen har mest fokuseret på kvinderne. Mændene har været ”glemt” og de råd, vi giver, er mest baseret på ”sund fornuft” fremfor evidens.

Kan man ikke hjælpe mænd med deres infertilitet, så kvinden ikke skal igennem fertilitetsbehandling?

Først de seneste år er der kommet fokus på at udvikle behandlinger af mænds sædkvalitet og dermed chancen for at blive fædre, uden at deres kvindelige partnere skal gennemgå en hård fertilitetsbehandling. De nye behandlinger er fortsat eksperimentelle.

Hvis en mand mangler sin hypofysefunktion, kan man hjælpe med at give overordnede kønshormoner, men det problem er forsvindende lille. Ved åreknuder i pungen kan man operere, og hos nogle giver det bedre sædkvalitet og graviditetschance efterfølgende.

Kan drengebørn arve deres fars nedsatte sædkvalitet? Kan man som forældre gøre noget under graviditet/livsstil?

Nedsat sædkvalitet kan være delvist arveligt. Især hvis faren har forandringer på sit Y-kromosom. Y-kromosom-mikrodeletioner (små mangler) reducerer sædkvaliteten og arves fra far til søn. Der er muligvis også en arveligt betinget følsomhed overfor livsstil og miljøpåvirkninger. En bedret livsstil under graviditeten vil kunne betyde, at fosteret ikke udsættes for så mange skadelige miljøpåvirkninger.

Hvilke metoder er der for at afhjælpe nedsat sædkvalitet?

Statistisk er der sammenhæng mellem livsstilsfaktorer og aftagende sædkvalitet. Det er rygning, brug af hash og andre stoffer, stort alkoholforbrug, typisk vestlig kost med forarbejdede fødemidler, høj indtagelse af mættet fedt og store mængder drikkevarer med sukker.

Overvægtige mænd er også i øget risiko for at have nedsat sædkvalitet. Det er dog ikke vist videnskabeligt, at det hjælper at ændre på disse livsstilsfaktorer, men det vil give mening.

Er mænds sædkvalitet dårligere nu i forhold til tidligere?

Overordnet er sædkvaliteten dårligere hos mænd i nutiden end for 50-60 år siden. Årsagerne er ikke endeligt afklarede, men der er mange. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet, der har ramt testiklernes udvikling i fostertilværelsen, er formentlig den vigtigste årsag. Efterfølgende kan en mands livsstil muligvis reducere sædkvaliteten, men man kan ikke ved en ”supersund” livsstil øge sin sædkvalitet udover hvad man er født til.

Hvis man i forbindelse med kræft får opereret den ene testikel væk, kan det så have en negativ effekt på den tilbageværende?

Fjernelse af den ene testikel påvirker ikke den tilbageværende negativt. Den kan dog blive påvirket, hvis man får kemoterapi eller strålebehandling. Den testikel, man har tilbage efter at være blevet opereret for testikelkræft, er ofte ikke helt optimalt fungerende – først og fremmest sædkvalitetsmæssigt, men også hvad angår produktion af det mandlige kønshormon. Det skyldes, at testiklen ikke er optimalt dannet helt tilbage i fostertilværelsen.

Ligesom kvinders æg har en levetid, hvordan ser mænds fertilitet så ud?

Sædcellerne er nye modsat kvindernes æg. Mænd danner nye sædceller hele livet. Dannelsen fra primitive kønsceller til svømmefærdige sædceller tager knap 3 måneder. Hos nogle mænd aftager sædcelledannelsen med stigende alder, men generelt meget beskedent og ikke i en grad, så det påvirker fertilitetschancerne. Muligvis er en del af sædcellerne hos ældre mænd ikke optimalt dannede, og der er beskrevet en lille øget forekomst af genetiske problemer hos børn af ældre mænd.

Kan nedsat sædkvalitet føre til aborter?

Hvis det først er lykkedes at opnå en graviditet, ser det ikke ud til, at sædkvaliteten spiller nogen rolle for risikoen for abort.

Bruger man test af DNA-fragmentering på offentlige fertilitetsklinikker?

Det bruges på nogle klinikker. Man har kunnet bestemme DNA-fragmentering gennem mange år, men betydningen er ikke fuldstændig klarlagt. Det er mest af alt endnu en sædparameter ligesom antal, bevægelighed og udseende. DNA-fragmentering er ikke et udtryk for DNA-skade, men at DNA’et ikke er pakket helt tæt nok i sædcellerne.

Udsagn om, at specielle kosttilskud eller livsstilsomlægninger reducerer andelen af DNA-fragmenterede sædceller og graviditetschancerne, er stadigt spekulative.