Er der en udløbsdato på æg, der er frosset?

Når man er så heldig at have fået et eller flere æg i fryseren, så kan man sidde inde med mange gode spørgsmål. Er der en holdbarhedsdato, hvornår de helst skal benyttes, hvor længe de kan anvendes og opbevares, koster det noget? Læge Marte Saupstad svarer på spørgsmålene her.

Skrevet af:

Marte Saupstad

15. juli - 2022


Af Læge Marte Saupstad

Hvad er holdbarheden på nedfrosne æg?

Vi ved fra vores køkken, at mad der er frosset ned kan holde længe, men dog ikke for altid. Gælder det samme betingelser for befrugtede og ikke-befrugtede æg? Svaret er, at vi i dag ikke ved, om de æg vi fryser ned, har en udløbsdato. Vi ved dog, at den metode vi anvender til at fryse æg ned i dag, skiller sig meget fra de frysere der findes i de danske hjem, så der er ingen grund til at frygte at dyrebare ægceller og embryoner skulle blive dårlige efter et halvt års tid.

Årsagen til at vores viden om en eventuel udløbsdato er begrænset, er primært at frysebehandling er et relativt nyt fænomen.

Det første barn undfanget ved frysebehandling blev født i 1984, men derefter har vi forbedret både stimulationsbehandling samt den måde vi behandler og fryser kønsceller ned på, hvorefter de betingelser der var gældende for de første nedfrosne kønsceller og embryoner, måske ikke er valide i dag.

Hvad ved man i dag?

For et par år siden blev der i USA sat en ny rekord i antal år et embryon havde været frosset ned inden der blev født et barn. Embryonet havde ligget nedfrosset i næsten 30 år, men gav stadig ophav til en sund og rask pige. Det er dog svært at drage konklusioner om både graviditetschance for kvinder behandlet med “ældre” nedfrossede/optøede æg, samt for de konsekvenser længere perioder med nedfrysning skulle have for eventuelle børn, da antallet af børn undfanget med ældre embryoner er begrænset. Af den grund har man i Danmark valgt at embryoner kun kan fryses ned i fem år.

Der er dog enkelte undtagelser: Kvinder og mænd diagnosticeret med cancer eller med anden svær sygdom, der truer deres fertilitet, som får frosset deres kønsceller ned, må gerne anvende disse efter, at der er gået fem år. Dette er for at beskytte fertilitetspotentialet til de individer, der i en ung alder får en alvorlig diagnose.

Koster det noget at have æg opbevaret i en fryser?

I den offentlige sektor skal man ikke betale for at opbevare sine befrugtede eller ubefrugtede æg, men der kan følge udgifter til opbevaring af nedfrosne æg med, hvis du vælger at behandles i privat sektor. Og eftersom den private sektor i dag er den eneste, der tilbyder social freezing (nedfrysning af ægceller som en del af fertilitetsbevarende behandling for kvinder), vil du her skulle regne med at betale for opbevaring af de ægceller du ønsker at opbevare.

Er der et tidspunkt det er optimalt at anvende de æg eller embryoner, der er frosset ned?

Som udgangspunkt, nej. Svaret vil i stor grad afhænge af de enkelte patients livssituation, så det eneste sikre er, at de skal benyttes inden fem år - da de ellers vil blive destrueret.

Hvad gør man, hvis man ikke ønsker at anvende de æg man har i en fryser?

Ved kontakt til den klinik man har været i behandling hos, vil klinikken kunne destruere de æg man ikke ønsker at anvende. Eventuelle ægceller og befrugtede æg vil derudover destrueres, hvis der er gået mere end fem år siden befrugtning. Det er i dag ikke muligt at donere sine ægceller eller embryoner til andre privatpersoner, men i nogle tilfælde, kan man blive spurgt ind til om man ønsker donere befrugtede æg til forskning.