Endometriose Foreningen: Udfordringer ved endometriose på arbejdspladsen

Hvordan får man sin endometriose diagnose med sygedage, træthed og smerter til at gå op i en højere enhed med arbejdslivet?

Skrevet af:

Anne-Mette Rerup

21. juni - 2022


Om: Endometriose Foreningen er en støtteorganisation, der støtter forskning, informerer om endometriose og samarbejder med læger og sundhedsvæsenet.

Hvad er udfordringerne ved endometriose på arbejdspladsen?

For mange er det en stor udfordring, at forklare arbejdspladsen, at man lider af den kroniske sygdom endometriose. En sygdom der for mange er tabubelagt og ydermere usynlig. Desuden har mange en holdning til, at menstruation gør ondt, hvilket ikke er sandt, idet menstruation IKKE skal være mere smertefuld end at smertestillende håndkøbsmedicin kan tage smerterne. Mange er derfor bekymrede for ikke at blive taget seriøse eller set ned på.

Gode toiletforhold samt det at have mulighed for at benytte toilettet når man fx mærker en gennembrudsblødning. En udfordring er, at sygdommen sidder i underlivet og i nogle tilfælde også påvirker tarm og blærer. Alle sammen kropsdele, der for mange er meget private og noget der ikke tales højt om. Mange med endometriose har ofte kraftige blødninger ifbm. menstruation, men også problemer som at komme på toilettet fylder rigtig meget hos nogle endometriose patienter.

En anden gene er den altoverskyggende træthed, som fylder utroligt meget i hverdagen. Rigtig mange med endometriose bruger alt deres overskud på jobbet og derfor har de ikke så meget overskud til at være sociale efter arbejde. Heller ikke når der fx er arrangementer i firma regi.

Sidst men ikke mindst, er de tilbagevendende månedlige sygedage en udfordring i et samfund, hvor alt måles og vejes, også mængden af sygedage samt hvor godt medarbejderne præsterer. Derfor sidder endometriose kollegaen ofte med en konstant frygt for at blive fyret.


Hvordan fortæller man det til sin chef?

For mange kan det være svært at fortælle chefen eller HR-medarbejderen, at man lider af en kronisk underlivssygdom, da det for mange er et meget privat område at indlede en samtale om med en person, man ikke kender særlig godt. Men også bekymringen for at blive set som en mindreværdig kollega kan for nogle gøre det svært tale om.

Det vil derfor være en god lejlighed under MUS-samtalen at fortælle deres chef, at de lider af sygdommen og evt. i hvilket omfang. Det vil ligeledes være en god idé at informere omkring brugen af en §56 eller andre hjælpemidler. Det kunne fx være mulighed for at rejse og sætte sig, en stol der kan lette smerter i bækkenområdet eller et sted, hvor de har mulighed for enten at sidde eller kan lægge sig med en varmepude. Det er vigtigt at understrege, at de fleste arbejdspladser tager godt imod at få information om endometriosen, da de som arbejdsgiver efterfølgende har mulighed for at lave nogle tiltag, som rent faktisk gavner den ansatte, der får bedre mulighed for at udfører sit arbejde. Og dette gavner jo i sidste ende firmaet.


Hvordan er det at være chef til en endometriose ramt?

Som chef til en endometriose ramt kvinde er det en god egenskab både at lytte til medarbejderens information omkring sygdommen, men også at give medarbejderen mulighed for hjælpemidler eller hjemmearbejdsdage, hvis dette er muligt.

Mange med endometriose bruger en stor del af deres energi på jobbet, fordi de ikke ønsker at blive set som dårligere medarbejder, nu hvor de har en kronisk sygdom.

Trætheden er en af de gener mange med endometriose kæmper med og det betyder desværre, at der ikke er overskud til så mange sociale arrangementer i virksomhedsregi. Ikke fordi de ikke ønsker at deltage, men fordi deres krop har brug for søvn og hvile i højere grad end raske kollegaer.


Er der nogle regler ift arbejdspladsen, hvis man har en endometriose diagnose?

Det er som udgangspunkt den enkelte arbejdsplads’ egne personaleregler, der er gældende, men har du sygefravær på mere end 10 arbejdsdage hvert år – gælder i øvrigt også, hvis du i en periode går til behandlinger/bliver opereret eller er i et fertilitetsforløb – så kan du gøre brug af en §56 for ansatte (eller for selvstændige §58A). Den aftale giver arbejdsgiveren refusion fra første sygedag. Som det nævnes, så kan forskellige hjælpemidler også være en fordel at gøre brug af, da det ofte gør, at personen vil kunne arbejde på lige vilkår med en kollega, der ikke er syg.


Hvordan hjælper man sin arbejdsplads til at forstå endometriose?

Endometriose er en usynlig sygdom, så hvis du ikke selv informerer din arbejdsplads om dine problematikker og evt. behov for hjælpemidler, så har de ofte ikke chancen for at vide, hvorfor du enten trækker dig eller agerer som du gør. Afhængig af hvilken type arbejdsplads du arbejder på, så kunne du evt. fortælle det til et fællesmøde/kaffemøde, men du kunne også diskret dele Endometriose Foreningens folder rundt. Vi synes det er vigtigt, du gør opmærksom på, hvilke behov du har for at kunne yde dit bedste på arbejdspladsen, men også informere kollegerne om, at sygdommen medfører ekstra træthed. Så når du trækker dig fra fælles arrangementer, så har det intet med dine kollegaer at gøre, men skyldes at du har brug for langt mere hvile og søvn end de har.

Husk at hver 10 kvinde rammes af sygdommen og at der derfor med stor sandsynlighed er flere på din arbejdsplads eller i dine kollegers omgangskreds, der har endometriose. Ofte giver det faktisk anledning til at hjælpe og rådgive andre, hvis man selv er åben.