5 ting du skal vide om PCOS

Hvordan finder du ud af, om du har PCOS? Kan du selv gøre noget for at mindske dine symptomer? Og hvordan er dine graviditetschancer, hvis du har PCOS? Læs med og få lægens svar.

Skrevet af:

Malin Nylander

27. februar - 2022


PCOS er den hyppigste hormonelle lidelse blandt danske kvinder i den fødedygtige alder. Vi har fået læge Malin Nylander til at svare på fem af de oftest stillede spørgsmål om PCOS.

1. Hvor mange kvinder har PCOS?

Man anslår, at 5-10% af danske kvinder i den fertile alder har PCOS. Dermed er PCOS den hyppigste hormonelle lidelse blandt kvinder i den fødedygtige alder og en af de hyppigste årsager til kvindelig sub- eller infertilitet.

Det skal nævnes, at det præcise tal for forekomsten afhænger af, hvilke kriterier man anvender for at stille diagnosen PCOS. Internationalt er der nemlig flere forskellige diagnostiske kriterier, hvilket også har været anledning til megen debat i de videnskabelige kredse. I Europa benytter vi os af de såkaldte Rotterdamkriterier (se næste punkt for en yderligere forklaring).

Jo højere fedtprocent en kvinde har, jo tydeligere bliver PCOS-symptomerne – og derfor forventer vi også at se en stigende forekomst af syndromet i takt med, at danskernes gennemsnitlige BMI stiger.

Om skribenten:

Malin Nylander. Hun er reservelæge
ved Rigshospitalets Gynækologiske
og Obstetriske afdeling. Har skrevet
Ph.d. om diabeteslægemidlet Victozas
effekt hos kvinder med PCOS og er
medforfatter til lærebøger i histologi
(vævslære).

2. Hvad er PCOS?

PCOS er en hormonsygdom, som kan komme til udtryk på mange forskellige måder.

Diagnosen stilles, hvis en kvinde opfylder minimum to ud af de tre “Rotterdamkriterier”, som er: 1) uregelmæssige blødninger som følge af sjælden eller udebleven ægløsning, 2) forhøjet niveau af det mandlige kønshormon, testosteron, og 3) polycystiske æggestokke påvist ved ultralydsskanning.

Før diagnosen endelig kan stilles, skal det udelukkes, at symptomerne skyldes anden sygdom. Derfor får man under udredningen taget en del blodprøver og bliver blandt andet spurgt ind til sit blødningsmønster og gynækologiske historik. PCOS er multifaktoriel, hvilket betyder, at der ikke er én enkelt faktor, der afgør, om man udvikler syndromet eller ej. Både arv (dine gener) og miljø (din livsstil) er med til at afgøre, om du udvikler symptomer på PCOS, og der findes også forskning, der tyder på, at miljøet i fostertilværelsen har en indvirkning på, om man får PCOS eller ej.

3. Betyder PCOS, at jeg får svært ved at få børn?

PCOS kan betyde, at man har svært ved at få børn på naturlig vis, men generelt kan man sige, at kvinder med PCOS har mange æg og derfor gode chancer for at blive gravide ved hjælp af fertilitetsbehandling. Som tidligere nævnt kan PCOS have et meget forskelligartet udtryk fra kvinde til kvinde, hvorfor nogle kvinder med PCOS kan være mere udfordrede end andre, når det gælder deres fertilitet.

Ved PCOS har kvinden ofte kronisk anovulation – det vil sige manglende ægløsninger. Uden ægløsning bliver man ikke naturligt gravid. Mange overvægtige kvinder med PCOS oplever, at et vægttab på 5-10% medfører spontane ægløsninger og dermed bedret fertilitet og – for nogen – babylykke. Dog skal siges, at mange kvinder med PCOS stadig har brug for hjælp fra fertilitetsklinikken for at opnå graviditet. Her ser man som nævnt, at kvinder med PCOS producerer mange æg og derfor generelt har gode resultater ved fertilitetsbehandling. De har også en lidt øget risiko for at udvikle ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS), hvilket man er ekstra opmærksom på i fertilitetsklinikken.

4. Kan jeg gøre noget for at forbedre min PCOS?

Det korte svar er: Ja, det kan langt de fleste.

Den dårlige nyhed er, at PCOS er en kronisk sygdom, hvilket vil sige, at den er ’livslang’. Den gode nyhed er dog, at du – til en vis grad gennem din livsstil – selv kan påvirke, hvor udtalte dine PCOS-symptomer får lov at være.

Ved at spise sundt, dyrke regelmæssig motion og holde sig normalvægtig (eller så tæt på som muligt) kan mange kvinder holde deres PCOS-symptomer nede. Her er regnskabet enkelt: Du skal forbrænde flere kalorier, end du indtager. Dette er for de fleste kvinder dog nemmere sagt end gjort, både for dem med PCOS og dem uden.

Nogle “simple” råd herfra er: Spørg din læge om en henvisning til en diætist, drop flydende kalorier (sodavand, juice, sødmælk i kaffen, mv.), spis mindre portioner og flere grove grøntsager, og få mere motion ind i dit liv. Den bedste motion er den, der rent faktisk sker, så sørg for at få hverdagsmotion ind i dit liv (eksempelvis ved at cykle til arbejde eller at tage trapperne i stedet for elevatoren) og supplér gerne med styrketræning eller træning med højere intensitet.

5. Er PCOS smertefuldt og nedsætter det ellers livskvaliteten?

PCOS er sjældent fysisk smertefuldt, men er associeret med nedsat livskvalitet og øget forekomst af psykiske lidelser, hvilket jo i sig selv er smertefuldt.

Flere videnskabelige studier har vist, at kvinder med PCOS oplever nedsat livskvalitet og lavere selvværd i forhold til kvinder uden PCOS. Depressive symptomer og reel depression forekommer hyppigere blandt kvinder med PCOS, end hos kvinder uden PCOS. Også panikangst og spiseforstyrrelser (såsom bulimi) ses hyppigere hos kvinder med PCOS, sammenlignet med kvinder uden PCOS.

Hvorfor og hvordan PCOS er associeret til psykisk lidelse er debatteret. Den øgede forekomst af overvægt, øget kropsbehåring og akne – samt bekymringer om fertilitet og fremtidige følgesygdomme – bidrager formentlig mere til denne forskel end de hormonelle og metaboliske forstyrrelser, som ses ved PCOS.

Referencer:
static1.squarespace.com
Lie Fong S et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2021 Jun;50(6):101894. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101894. Epub 2020 Aug 16. PMID: 32814159.