5 ting du skal vide om 'social freezing'

Social freezing diskuteres i forbindelse med Borgerforslaget om kvinders nedfrosne æg. Men hvad betyder begrebet egentlig? Det forklarer vi dig.

Skrevet af:

wawa

29. januar - 2021


wawa ser nærmere på social freezing.

Måske er begrebet dukket op for dig i forbindelse med borgerforeslaget omkring nedfrysning af kvinders æg - æg udtaget uden 'medicinsk indikation' og som derfor stadig ligger under for fem-års grænsen. Men hvad betyder 'social freezing' egentlig?

Læs her 5 ting du skal vide om social freezing:

1. Det har sjældent noget med 'social' at gøre

Social freezing er en lettere nedsættende term, som kun bruges omkring nedfrosne æg og ikke sæd. Termen beskriver dét at få æg udtaget og frosset ned med henblik på at forlænge eller bevare ens fertile periode. Det nedsættende kommer i og med, at det sjældent har noget med sociale rammer at gøre - kvinder der får udtaget æg uden medicinsk indikation kan fx have arvelige lidelser i familien, som fx tidlig overgangsalder, hvorfor en ung kvinde måske ønsker at få taget æg ud mens der stadig er nogen at tage af - men uden hun har en partner eller er klar til at blive mor.

2. Du må gerne

Social freezing er lovligt i Danmark - men du skal selv betale for ægudtagning og ægopbevaring. Til gengæld må æggene kun opbevares i fem år på frost. For til trods for at danske politikere har forlænget perioden for nedfrosne æg udtaget på baggrund af medicinsk indikation (fx ved visse kræftbehandlinger eller infertilitet) fra fem år til kvindens fylde 46. år, så har man ikke inkluderet æg udtaget uden ‘medicinsk indikation’. Det betyder, at dine æg udtaget som social freezing destrueres efter fem år.I bl.a. Norge, England og Sverige er der ingen tidsbegrænsning på, hvor længe du må have dine æg opbevaret, og det er en mulighed at få flyttet sine æg til udlandet, hvis du nærmer dig de fem år. Omkostningerne herved påhviler dog den enkelte.

3. Du skal stadig undersøges og udredes

Du vil blive udredt, få taget blodprøver og få et overblik over blandt andet din ægresererve før opstart. Herefter vil du gennemgå den samme hormonstimulering som patienter, der gennemgår et IVF-/ICSI-forløb. Det vil sige, at du tager hormoner, som piller/sprøjter, for at modne ikke bare dét ene æg, du normalvis modner om måneden, men modne flere på en gang, så man kan høste så mange som muligt. Typisk vil det være 8-10 æg pr. udtagning, men dette tal varierer meget. Herefter fryses æggene ned og opbevares ved -196 grader.

4. Æg på frys er ingen babygaranti

Social freezing er ingen garanti for en graviditet. 95 % af en kvindes æg “virker” ikke og kan ikke give et barn - men man ved ikke hvilke på forhånd. Det betyder, at du skal have ganske mange æg på frys for at kunne anse det som tilnærmelsesvis en “forsikring” af din chance for at få et barn på sigt. Og selv da er der ingen garantier.


5. Udløbsdatoen

Selv om man netop har fjernet fem-års grænsen på nedfrosne æg, så gælder den desværre ikke æg udtaget uden medicinsk indikation. Det betyder, at de stadig destrueres efter fem år på frys. Fra politisk side har man valgt at skelne mellem æg udtaget på medicinsk indikation - og det betyder æg udtaget fordi kvinden skal i fertilitetsbehandling eller fordi hun skal igennem en medicinsk forløb, der kan påvirke hendes fertilitet, fx ved visse kemoforløb. Hvis du har fået taget æg ud uden at være blevet henvist til fertilitetsbehandling af din læge, ja så er det uden medicinsk indikation, og så skal de destrueres efter fem år. Politikerne mener, at det vil skabe en glidebane af unge kvinder, der vil styrte ud på klinikkerne for at få taget æg ud for at skyde deres fertile vindue til senere.